öylesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte öylesi kelimesinin manası:

 1. Ona benzer, onun gibi
  Örnek: Bu otlakçıya canım kurban kardeşim! Bu herif öylesi değil ki! M. Ş. Esendal

öylesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • böylesi: Bunun gibisi, bu biçimde olanı Devamını Oku

 • abla: Bir kimsenin kendinden büyük olan kız kardeşi. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın Örnek: Hatırda kalan şey değişmez zamanla / Ne vefalı komşumuzdun sen Fahriye abla. A. Devamını Oku

 • bayır: Küçük yokuş Örnek: Her gün kırda bayırda dolaşmaya alışmış. M. Ş. Esendal Halk dilinde az çok eğimli yüzeyler için kullanılan ve coğrafyada “yamaç”, “aklan” gibi terimlerin karşılığı olan sözcük. Küçük yokuş. Devamını Oku

 • istek cümlesi: Yüklemi istek kipi olan cümle türü: Kendi yalanımla bile bile neden uğraşayım? (A. H. Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s. 57). Tâ ki bir sürü sun’î vasıtalara muhtaç olmaksızın birbirinizi anlayasınız (Y. K. Karaosmanoğlu, Erenlerin Bağından, s. 99). Unutmayalım ki, sanat sevgi ve alâka ile gelişir (A. H.Tanpınar, Yaşadığım gibi, s. 377). En kıymetli malını ada; günlerce Devamını Oku

 • fraternal: Kardeşçe, kardeş gibi, kardeş, kardeşlik Kardeşlere ait Devamını Oku

 • zor: Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık Örnek: Onun için hiçbir zorum, sıkıntım yokmuş gibi, ara sıra denize taşlarımı atmakta devam ederek hızlı hızlı yürüdüm. R. N. Güntekin Yüküm, mecburiyet Örnek: Artık kızının evinde kalışının zordan olduğunu biliyordu. N. Cumalı Baskı Örnek: Hocaların zoru ile çıkarılmış olan bu kanun yürümedi. M. Ş. Esendal Sıkıntı veya güçlükle yapılan, kolay karşıtı Örnek: Sabır güzel, faydalı; fakat zor şeydir. B. Felek Güçlükle, zorla Örnek: El ele Devamını Oku

 • yerinde: İyi, yeterli Örnek: Binbaşı, uzun boylu, ince yapılı, uzun kır bıyıklı, yaşlı ise de gücü yerinde, her işe eli yatan bir adam. M. Ş. Esendal Zamanı, yeri uygun düşerek, gerektiği biçimde. Durumunda Örnek: Sıkılacak ne Devamını Oku

 • kabil: Olabilir, mümkün Örnek: Ben onu bir göreyim, dedi, kabil mi? P. Safa Türlü, gibi, benzer. Tür, cins. Devamını Oku

 • patlakça: Patlak gibi, patlağa benzer Örnek: Yeni gelen başhekim … orta boylu, cılız, patlakça gök gözlü bir adam. M. Ş. Esendal Devamını Oku

 • hısım hısımının ne öldüğünü ister, ne onduğunu: Kardeş, kardeşe zarar gelmesini istemez ama onun kendisinden üstün durumda olmasını da kıskanır. Devamını Oku

 • kardeş kardeşin ne öldüğünü ister, ne onduğunu: Kardeş, kardeşe zarar gelmesini istemez ama onun kendisinden üstün durumda olmasını da kıskanır. Devamını Oku

 • otlakçı: Para ve emek harcamadan başkalarının sırtından geçinen kimse, asalak Örnek: Bizim rahmetli İlhami de otlakçı idi ama, hiç olmazsa bir inceliği vardı, adamı eğlendirirdi. M. Ş. Esendal Devamını Oku

 • kardeşlik: Kardeş olma durumu, uhuvvet. Kardeş kadar yakın sayılan kimse, yakın dost. Devamını Oku

 • öyle: Onun gibi olan, ona benzer Örnek: Ben öyle bir şey demedim. R. H. Karay O yolda, o biçimde, o tarzda Örnek: … öyle tembel tembel salınışları, birdenbire öyle bir duruşları, arkalarına bir bakışları var ki, insanı çileden çıkarıyor. Y. K. Karaosmanoğlu O denli, o kadar, o derece Örnek: Bugünlerde biraz üzüntü içindeysen de, kasavetlenmeyesin öyle. O. C. Kaygılı İçinde “ne, nasıl” vb. sorular bulunan Devamını Oku

 • çığlık: Acı, ince ve keskin ses, feryat, figan Örnek: İki kardeş güzel güzel oynarken ne oldu ise birdenbire bir ağlama, bir çığlık başladı. M. Ş. Esendal Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar