özaldatı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte özaldatı kelimesinin manası:

 1. Kişinin kendini ilgilendiren bir durumun gerek ve gerçeklerini algılamakta başarısız kalması.

özaldatı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gözaldatımı: (Resim, Heykel) Özellikle resimde, konuyu canlı gibi göstermek için ayrıntıların en küçük parçalarına giderek, resmi ele alınan şeyden ayırt edilemeyecek duruma getirme. Devamını Oku

 • öz yaşam: Bir kişinin yalnız kendini ilgilendiren özel yaşamı. Devamını Oku

 • bağıntılılık kuramı: Herhangi bir şeyin ya da durumun niteliğinin ve anlamının, başka şeyler ve durumlar ile olan bağıntılarına göre belirlenebileceğini, bir şeyin ya da durumun nitelik ve anlamının ancak bir bütün içindeki yerine göre değer kazanabileceğini ileri süren felsefe görüşü. Devamını Oku

 • ağzını kiraya vermek: Kendini de ilgilendiren bir konuda düşüncesini söylememek. Devamını Oku

 • delaili enfüsiye: Kişinin kendi nefsinde olan deliller. Yani vücudun gerek maddi ve gerek (vicdan ve hisler gibi) manevi yapısında olan ve imana ait hükümleri isbat eden delillerdir. (Osmanlıca’da yazılışı: delail-i enfüsiye) Devamını Oku

 • özel hayat: Kişinin kendine özgü yaşayışı, yaşama tarzı kendisini ilgilendiren tutum ve davranışı, özel yaşam. Devamını Oku

 • gerekçeli: Gerekçeye dayanan, gerekçesi olan Örnek: Üyelerin veya grupların verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri bir tam gün geçtikten sonra oylanır. Anayasa Devamını Oku

 • düzgüsüz bağımlılık: (Horney) Kişinin, güçlü gördüğü bir başkasına duygu yönünden aşırı biçimde bağlanması ve kendini onunla özdeşleştirmek için zorunlu bir gereksinme duyarak kendini küçültmesi durumu. Devamını Oku

 • saplantı: Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks Örnek: Üstadı bu saplantısından kurtarmak kolay olmamıştı. H. Taner Belli bir düşünce ya da yararsız bir eylem üzerinde direnme biçiminde kendini gösteren ve engel olunamayan içtepi. 2-Bir kimsenin saplanmış olduğu ve kendini kurtaramadığı yanlış düşünce. Devamını Oku

 • coşkusal aşırı tepki: Deneğin, durumun önem ve özelliğinin gerektirdiğinden daha güçlü olan coşkusal tepkisi. Devamını Oku

 • evrensel: Evrenle ilgili. Bütün insanlığı ilgilendiren, âlemşümul, cihanşümul, üniversal. Devamını Oku

 • yetkincilik: Kişinin kendinden ve başkalarından durumun ya da olanakların gerektirdiğinden daha üstün ve eksiksiz bir başarı beklemesi. Devamını Oku

 • benlikçilik: Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu. Kendi benliğinin gelişimini, bütün davranışlarının ilkesi yapan kişinin niteliği, egotizm. Devamını Oku

 • üstünlük duygusu: Kişinin kendini bazı yönlerden veya genellikle insanların çoğundan üstün görmesi, üstünlük kompleksi. Kişinin belli bir yetersizlik duygusunu gizlemek için yararlandığı, üstünlük varsayımına dayalı ruh durumu. Devamını Oku

 • ayla etkisi: Kişinin, bir özelliğini değerlendirirken, değerlendiricinin öteki kişilik özelliklerinin ya da kişiliğin tümünün olumlu ya da olumsuz yönde etkisinde kalması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar