özanamal sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte özanamal kelimesinin manası:

 1. Tecimsel bir kuruluşun varlıklarından borçları çıkarıldıktan sonra kalan bölüm.

özanamal ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • varlıklar alacaklar: Tecimsel bir kuruluşun ya da bir tecimevinin belirli bir zamandaki taşınır ve durağan mallarından paraya çevrilmesi olumlu bulunanları da kapsamak üzere varlıkları ve alacaklarının tümü. Devamını Oku

 • katkısız varlıklar: Borçlar çıkarıldıktan sonra varlıklardan geri kalan değer. Bir tecimevi ya da ortaklığının katkılı alacaklarından düşülüp gerçek değere indirilerek elde edilen para. Devamını Oku

 • artık: İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan. Daha çok, daha fazla. Devamını Oku

 • artık ışınım: Ak ışık haline giren bir katı özdeğin ışınım çıktısını buzsul yüzeylerde art arda yansımalara uğrattıktan sonra kalan tek-renk kızılaltı ışınım. Yararlı ışınım demetinin görevini tamamladıktan sonra geriye kalan yararsız kısmı. Devamını Oku

 • koçan: Marul, lahana vb. sebzelerde yaprakların çıktığı sert gövde. Mısırın tanelerini taşıyan, üzeri yaprakla sarılı, püsküllü meyvesi. Devamını Oku

 • envanter: Bir ticaret kuruluşunun para, mal ve diğer varlıklarıyla genel olarak borçlu ve alacaklı durumlarını, nicelikleri ve değerleriyle ayrıntılı olarak gösterme. Bu durumu gösteren çizelge. Devamını Oku

 • saman: Ekinlerin harmanda dövülüp taneleri ayrıldıktan sonra kalan, hayvanlara yedirilen ufalanmış sapları. Olgunlaşmış otsu bitkilerden tohum ayrıldıktan sonra kalan ürünün öğütülmüşü, materyalin kaynağı ürünün öğütülmüşü. Devamını Oku

 • saman: Ekinlerin harmanda dövülüp taneleri ayrıldıktan sonra kalan, hayvanlara yedirilen ufalanmış sapları. Olgunlaşmış otsu bitkilerden tohum ayrıldıktan sonra kalan ürünün öğütülmüşü, materyalin kaynağı ürünün öğütülmüşü. Devamını Oku

 • net kar: Belirli bir dönemde işletmenin kârından vergiler çıkarıldıktan sonra kalan kâr. Devamını Oku

 • harman sonu: Harmandan sonra kalan, toprakla karışmış tahıl. Büyük bir varlık veya işten sonra kalan bölüm. Devamını Oku

 • biyokütle: Belirli zamanda sınırları belirli bir biyotopta bulunan canlı organizmaların toplam kütlesi. Belirli bir alan ve hacimde bulunan canlı ağırlığa biyokütle denir. Devamını Oku

 • katkısız değer: Bir işletmenin elinde bulunan bütün ekonomik değerlerin toplamından borçların tümü çıkarıldıktan sonra kalan bölük. Devamını Oku

 • tapiyoka posası: Tapiyokanın nişastası alındıktan sonra geriye kalan azotsuz öz madde bakımından zengin kısmı. Devamını Oku

 • kasa sayışımı: Tecimsel kuruluşa ilişkin kasa değişim ve devinimlerini kasaya giren, kasadan çıkan ve kasada kalan değerleriyle kapsayan sayışım. Devamını Oku

 • açık deniz balıkçılığı: Özel balıkçı tekne ve gereçleriyle yapılan, büyük anapara ve örgütlenmeye dayalı balıkçılık. Okyanus veya denizin sahanlık alanı ötesinde, genellikle karasuları dışında kalan sularda yapılan balıkçılık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar