özel asalakbilim sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte özel asalakbilim kelimesinin manası:

 1. Asalakların bilimsel sınıflamadaki yerini, yapısını, yaşayışını, etkilerini, bu etkilerin konakçıda ortaya çıkardığı hastalıklarla o hastalıklardan kurtulma ve korunma yollarını ayrıntılı olarak anlatan asalakbilim dalı.

özel asalakbilim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • genel asalakbilim: Asalakbilimin tarihçesini, konusunu, önemini, asalağın konakçıyle olan ilişkilerini, asalakları asalaklardan ileri gelen hastalıklarla birlikte tanıma yollarını ve son olarak, ad verme kurallarını ana çizgilerle anlatan asalakbilim dalı. Devamını Oku

 • asalakbilim: Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini, yaptığı hastalıklarla, bu hastalıklara karşı uygulanacak sağaltımı konu alan bilim dalı, parazitoloji. Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek Devamını Oku

 • tıbbi asalakbilim: İnsanlara bulaşan iç ve dışasalakları, onlardan ileri gelen hastalıkları, bu hastalıklara karsı kullanılacak ilâçları konu seçen asalakbilim dalı. Devamını Oku

 • tarımsal asalakbilim: Tarım bitkilerinde gelişen mantarları, bu bitkilerle beslenen böcekleri anlatan ve onlara karşı güdülecek savaş yollarını gösteren asalakbilim dalı. Devamını Oku

 • veteriner asalakbilim: Konusu evcil hayvanlarda yaşayan asalaklar olan asalakbilim dalı. Devamını Oku

 • asalakbilim uzmanı: Asalakbilim konusunda geniş ve sağlam bilgiler edinmek üzere başladığı özel öğrenim süresini doldurup, gerekli sınavda başarı gösteren kimse. Asalakları inceleyen kimse, parazitolog. Devamını Oku

 • anan güzel idi hani yeri, baban güzel idi hani evi: Hiçbir duruma güvenilmez, bizim olan şeyler elimizde sürekli olarak kalmazlar. Devamını Oku

 • güzel kent akımı: 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkan ve kentsel çevreyi oluşturan önemli öğeler olarak, kent özeklerinin, anıtların ve deniz, akarsu ve göl kıyılarının korunmasına, düzenlenmesine önem veren kentçilik akımı. Devamını Oku

 • kurtbilim: Solucanların yapılarını, yaşayışlarını ve yaptıkları hastalıklarla, bu hastalıklara karşı savaşımı anlatan asalakbilim dalı, helmintoloji. Solucanların yapılarını, yaşayışlarını ve yaptıkları hastalıklarla bu hastalıklara karşı savaşı anlatan asalakbilim dalı; solucanbilim. Devamını Oku

 • özel farmasötik biçim: İlaçların emilme yerini, süresini ve hızını kontrol edebilmek için hazırlanmış farmasötik biçim. Devamını Oku

 • epidemiyoloji: Sağlık araştırma bilimi (Yun. epi: üzerinde; demos: vücut; logos: bilim) Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışının incelenmesi. Devamını Oku

 • özel koruma alanı: Gerek çağbilimsel önemi, gerek taşıdığı yüksek sanat değeri, gerekse yerleşme düzeninin özellikleri bakımından bir kent ya da kasabanın öz niteliğini oluşturan ve ilgili kuruluşların katıldığı ortak bir anlaşma uyarınca özel koruma, tasarlama ye geliştirme önlemlerine konu olan kent ya da kasaba kesimi. Devamını Oku

 • özel af: Yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle bir suçlunun cezasının kaldırılması. Devamını Oku

 • tüzel olay: Sonuçlar doğurabilmesi için törece aranan ve birden ya da birbiri ardından ortaya çıkması gereken bir türden olaylar. Devamını Oku

 • tüzel yanılgı: Kesinleşmiş yargılardan sonra ortaya çıkan kanıtlarla, yargılamanın yenilenmesini gerektiren yanılgı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar