özenci sineması sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte özenci sineması kelimesinin manası:

 1. Kazanç amacı gütmeyen, kişisel beğeni için film çevirmekle uğraşan ve dar filmlerle çalışan sinemacılık dalı.

özenci sineması ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • deniz altı sineması: Deniz altındaki görünçlükleri çevirmekle uğraşan sinema kolu. Devamını Oku

 • özenci filmi: Özenci niteliği taşıyan film. Özencilerce çevrilmiş, dar filmlerden biri üzerine saptanmış film Devamını Oku

 • tecimsel film: (Kötü anlamda) Başarısız, kazançtan başka amaç gütmeyen kötü film. Tecimsel sinemalarda oynatılmak üzere gerçekleştirilmiş, bu sinemaların gereklerini ve izleyicinin durumunu göz önünde bulunduran film Devamını Oku

 • kaçış sineması: İzleyicinin ilgisini, oyalayıcı, avutucu, uyutucu ya da düşsel durumlarla çelerek onu günlük gerçeklerden uzaklaştırmayı amaçlayan sinema. Özellikle toplumların yaşamlarındaki güç ve çetin dönemlerde, sinemacının ya kendini ya izleyiciyi ya da hem kendini hem de izleyiciyi günlük gerçeklerden uzaklaştırmak için giriştiği bilinçli bir çabanın ürünüdür. Devamını Oku

 • yeraltı sineması: Yeni Amerikan Sinema Topluluğu içinde ortaya çıkan ve çok değişik eğilimdeki sinemacılardan oluşan bir akım. Yapımda, yönetimde, uygulayımda, deyişte, dağıtımda Amerikan geleneksel sinemasının tüm sınırlarını zorlamayı amaçlayan; gerek sanatta gerekse toplumsal yaşamda bireysel başkaldırıyı simgeleyen; gerçekçilikle gerçeküstücülük ve düşlemi, şiddetle şiiri bir araya getiren; cinsel tabuları, denetleme yasaklarını yıkmağa çalışan bir tutumu yansıtır. Devamını Oku

 • öncü sineması: Öncü film gerçekleştirmekle uğraşan sinema kolu. . Devamını Oku

 • özenci oyuncu: Eğitim görmemiş, salt yeteneği ve özeni ile oynayan ve kazanç düşünmeyen oyuncu. Alıcı önüne ilk kez çıkan oyuncu. Devamını Oku

 • amatör balıkçılık: Sadece spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen balıkçılık etkinliği, sportif balıkçılık. Devamını Oku

 • nonprofit: Kâr gayesi gütmeyen. Kar amacı gütmeyen, kar etmeyen Devamını Oku

 • yavaşlatılmış devinim sineması: Gözle ayırt edilmeyecek kadar hızla gelişen ve kısacık sürede oluşan devinimleri rahatça izleyebilmek amacıyla bilimsel alanda, bilimsel sinemada, araştırma filmlerinde başvurulan yöntemle çalışan sinema dalı. Devamını Oku

 • hızlandırılmış devinim sineması: Gözle ayırt edilemeyecek kadar ağır gelişen ve çok uzun sürede oluşan devinimleri kısa bir süre içinde incelemek amacıyla bilimsel alanda, bilimsel sinemada, araştırma filmlerinde başvurulan yöntemle çalışan sinema dalı. Devamını Oku

 • hızlandırılmış devinim sineması: Gözle ayırt edilemeyecek kadar ağır gelişen ve çok uzun sürede oluşan devinimleri kısa bir süre içinde incelemek amacıyla bilimsel alanda, bilimsel sinemada, araştırma filmlerinde başvurulan yöntemle çalışan sinema dalı. Devamını Oku

 • özel sinema: Kazanç amacı gütmeyen, sinema sanatının tanıtılması, yayılması için çalışan sinema. Tecimsel sinema karşıtı. Devamını Oku

 • özel sinema: Kazanç amacı gütmeyen, sinema sanatının tanıtılması, yayılması için çalışan sinema. Tecimsel sinema karşıtı. Devamını Oku

 • organizasyon pazarlama organization marketing: üyeleri, bağış verenleri, katılımcıları ve gönüllüleri belirli bir organizasyona çekmek amacıyla tasarlanan ve uygulanan, kâr amacı gütmeyen reklam. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar