özfinansman oranı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte özfinansman oranı kelimesinin manası:

 1. Bir işletmenin belli bir dönemde, yatırım harcamaları için gereksinim duyduğu finansmanın ne kadarını özkaynaklarıyla karşıladığını gösteren ve özkaynaklardan karşılanan yatırım harcamalarının toplam yatırım harcamalarına bölünmesiyle hesaplanan oran.

özfinansman oranı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • özfinansman: Bir işletmenin yatırım harcamalarını borçlanmaya başvurmaksızın dağıtılmamış kârlarıyla karşılaması, diğer bir deyişle işletmenin yatırım harcamalarını özkaynaklarından karşılaması. Devamını Oku

 • nakit akım oranı: Net dönem kârı ile amortisman toplamından nakit çıkışı gerektirmeyen toplam giderlerin çıkarılıp uzun vadeli borçlar ile kısa vadeli borçlar arasındaki farka bölünmesiyle hesaplanan ve işletmenin nakit rezevlerinin yabancı kaynakları karşılama gücünü gösteren oran. Devamını Oku

 • likidite oranı: Bir işletmenin kısa dönemde likit varlıklarının cari yükümlülüklerine oranı biçiminde hesaplanan, kısa dönemli borçların ödenebilme gücünü gösteren ölçüt. Bk. arıtım oranı Devamını Oku

 • fiyat kar payı oranı: Hisse senedi fiyatının, bir önceki yıl hisse başı kâr payına bölünmesiyle hesaplanan ve hissenin getirisini gösteren oran. Devamını Oku

 • emek devir oranı: Firmadan veya bir sanayiden, belli bir dönemde, herhangi bir sebeple ayrılmış işçi sayısının, o firmada veya sanayide çalışan ortalama işçi sayısına oranı. İşgücü piyasasında, farklı işgücü grupları işsiz, işlendirilen, işgücüne Devamını Oku

 • borç oranı: İşletmenin toplam borcunun toplam varlıklarına oranı. Devamını Oku

 • borç özkaynak oranı: İşletme büyümesinin nasıl finanse edildiğini veya işletmeyi kimin finanse ettiğini gösteren ve toplam borçların özkaynağa bölünmesiyle bulunan oran. Devamını Oku

 • aktif karlılık oranı: Net kârın aktiflere bölünmesiyle hesaplanan birimaktif kârlılık oranı. Devamını Oku

 • etken koruma oranı: İşlenmiş dışalım malı üzerindeki nominal tarife oranının yanı sıra, dışalım girdileri üzerindeki nominal tarife oranını da dikkate alarak yerli mala sağlanan gerçek koruma düzeyini gösteren oran. İşlenmiş mal değeri içindeki dışalım girdi oranı ne kadar azsa ve dışalım girdileri üzerindeki nominal tarife oranı ne kadar düşükse etken koruma o kadar büyük olur. krş. nominal koruma Devamını Oku

 • getiri oranı: Bir yatırımdan elde edilen kârın yatırım tutarına veya bir menkul değerin getirisinin cari piyasa fiyatına bölünmesiyle hesaplanan oran. Devamını Oku

 • faiz karşılama oranı: Bir işletmenin ödemekle yükümlü olduğu sabit borç niteliğindeki faiz ödemelerini ne kadar karşılamaya yetecek faiz ve vergi öncesi gelir sağladığını gösteren oran. Devamını Oku

 • arıtım oranı: Eldeki değerlerin kısa süreli borçlara oranı, (likidite oranı = paralar+alacaklar+serbest taşınır mallar toplamının kısa önelli borçlara bölünmesiyle bulunur. Bu oranın 1 /1 in üzerinde olması girişimin kısa önelli borçlarının tamamının para ve ivedilikle paraya çevrilebilen değerlerle karşılanabileceğini gösterir). Devamını Oku

 • işten çıkarma oranı: Belirli bir dönemde işten çıkarılan işçilerin toplam işlendirmeye oranı. Devamını Oku

 • evlenme oranı: Belli bir toplum ya da toplumsal kümede belli bir süre içindeki evlenme sayısının, o sıradaki toplam nüfusa oranı. Devamını Oku

 • kapasite kullanım oranı: Bir işletme, kesim veya ülkede belli bir dönemde gerçekleştirilen üretimin, tam kapasitede gerçekleştirilebilecek olan üretime oranı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar