özgül anamnestik reaksiyon sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte özgül anamnestik reaksiyon kelimesinin manası:

 1. Geçirilmekte olan bir enfeksiyonun etkeniyle daha önce geçirilmiş enfeksiyonun etkeni arasında çapraz reaksiyon olmasından dolayı yüksek düzeyde antikor cevabın meydana gelmesi.

özgül anamnestik reaksiyon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • özgül olmayan anamnestik reaksiyon: Geçirilmekte olan bir enfeksiyon sırasında, bu infeksiyon etkeniyle ilgili olmayan diğer bir mikroorganizmaya karşı antikorların oluşması. Devamını Oku

 • tip IV reaksiyon: Hücre aracılığıyla olan reaksiyon veya gecikmiş reaksiyon. Devamını Oku

 • endergonik reaksiyon: Serbest enerjinin alınmasıyla oluşan kimyasal bir reaksiyon. ∆Go pozitif olduğunda serbest enerjinin alınmasıyla ilerleyen reaksiyon. Devamını Oku

 • büzgülü: Büzgüsü olan, büzülerek dikilmiş olan Örnek: Büzgüleri gevşetti ve keseyi sağ eliyle altından tutarak… C. Uçuk Devamını Oku

 • ekzotermik reaksiyon: –Iişi– veren kimyasal bir reaksiyon. Devamını Oku

 • özgülük: Özgü olma durumu, hasiyet. Bir nesneye özgü olan şey. Şu türleri vardır: a. Öze ilişkin olan; bir nesnenin onsuz olamayacağıözgülükler. b. Öze ilişkin olmayan (ilineksel); rastlantısal olanözgülükler, c. Özel olan; Devamını Oku

 • aydınlıkların düzgünyayılmışlık çarpanı: Verilmiş bir yüzeyde en az aydınlığın ortalama aydınlığa oranı. Bazen en az aydınlığın en çok aydınlığa oranı kullanılır. Devamını Oku

 • lösemoid reaksiyon: Lösemiye benzer perifer kan değişimleri. Genellikle hemolizis, şiddetli yerel enfeksiyon ve fokal nekrozlu metastatik kanser olgularında çoğunlukla kedi ve köpeklerde görülür. Devamını Oku

 • anamnestik cevap: İkincil antijen inokülasyonundan sonra, ilk bağışıklamadan çok daha hızlı ve güçlü olarak ortaya çıkan bağışık cevap. Devamını Oku

 • endotermik reaksiyon: Bk. ısıalan tepkileşim –Iişi– alan kimyasal bir reaksiyon. Devamını Oku

 • düzgülü: Düzgüye uygun, normal. Herhangi bir özellik ya da ölçü yönünden, ilişkili olduğu yaş kümesinin orta dilimini oluşturan çoğunluğun arasında bulunan (kişi). Devamını Oku

 • anamnestik yanıt: Sekonder antijen inokülasyonundan sonra primer immunizasyondan çok daha hızlı ve güçlü olarak ortaya çıkan immun yanıt. Devamını Oku

 • kızgın: Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış Örnek: Kızgın bir demire dökülen damla iz bırakmaz, buhar olur. C. Meriç Eş arayan (hayvan). Kızmış olan, öfkeli, mütehevvir Devamını Oku

 • özgür kökçe: Tek sayıda eksicikleri bulunan, dolayısıyla toplam dönüsü çoğu kez S = 1/2 olan, kimyasal tepkinliği yüksek özdecik parçası. Devamını Oku

 • düzgülü tonlama: Düz tonla konuşmağa dikkat eden biri tarafından kullanılan veya belli bir dilin ıralayıcı özeliği gibi sayılan tonlama. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar