ozmoreseptör sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ozmoreseptör kelimesinin manası:

 1. Çevrelerindeki ozmotik değişimlere karşı reaksiyon gösteren hücreler.

ozmoreseptör ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ozmoreseptör: Çevrelerindeki ozmotik değişimlere karşı reaksiyon gösteren hücreler. Devamını Oku

 • ozmoreseptör hücre: Ozmotik basınçtaki değişme ile uyarılan hücre. Devamını Oku

 • asenkron hücre kültürü: (Yun. a: …sız; syn: beraber; chronos: zaman) İçerisinde çeşitli bölünme evrelerindeki hücreler bulunan kültür. Devamını Oku

 • efektör: Sese efekt veren cihazların genel adı. Bir organizmanın uyarıya karşı reaksiyon gösteren vücut kısmı, örneğin kas. Devamını Oku

 • hipotonik sulandırıcı: Basıncı izotonik eriyik basıncından düşük, vücut sıvılarının ozmotik basıncına oranla daha düşük ozmotik basınca sahip eriyik. Devamını Oku

 • hipertonik: Aşırı gerimli (Yun. hyper: üstünde; tonos: ton) İzotonik bir sıvıdan daha yüksek ozmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm’den daha yüksek ozmotik basıncı sebebiyle ozmozdan dolayı Devamını Oku

 • hipotonik: Az gerimli (Yun. hypo: altında; tonon: ton) İzotonik bir sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm den daha düşük, ozmotik basıncı sebebiyle suyun Devamını Oku

 • izotonik: Eş yoğunluklu (Yun. isos: eş; tonos: ton) Aynı ozmotik basınca sahip olma durumu; hücrenin ozmotik basıncına eşit ozmotik basınca sahip, içine konulduğunda hücrenin içine su giriş çıkışı olmayan sıvı. Devamını Oku

 • indikatör organizma: Bitki ya da hayvansal organizmaların, çevrelerindeki yararlı ya da zararlı madde karışımlarından birine karşı en duyarlı olanı. Biyoindikatör. Belirteç organizma. Devamını Oku

 • monomoleküler tepkime: Reaksiyon denkleminde bir bileşenin derişiminin yer aldığı reaksiyon. Bir tek molekülle ilgili reaksiyon, molekül içindeki yer değiştirmeler gibi. Devamını Oku

 • ozmofilik: Yüksek ozmotik basınçlı çözeltilerle bağlantı kurma eğilimi gösteren. Devamını Oku

 • fizyolojik çözelti: Ozmotik basıncı belirli olan bir hayvan grubu kanının, ozmotik basıncına uyan özel bir tuz çözeltisi. Devamını Oku

 • ozmofil: Yarı geçirgen zarları sayesinde ozmotik basınç değişimlerine kolayca uyabilen mikroorganizmalar. Yüksek ozmotik basınç seven. Devamını Oku

 • alkalin: Alkali reaksiyon gösteren. Alkaliyle ilgili. Devamını Oku

 • asit albümin: Asitler içinde çözünen ve asit reaksiyon gösteren protein. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar