ozmoreseptör hücre sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ozmoreseptör hücre kelimesinin manası:

 1. Ozmotik basınçtaki değişme ile uyarılan hücre.

ozmoreseptör hücre ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hipertonik: Aşırı gerimli (Yun. hyper: üstünde; tonos: ton) İzotonik bir sıvıdan daha yüksek ozmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm’den daha yüksek ozmotik basıncı sebebiyle ozmozdan dolayı Devamını Oku

 • hipotonik: Az gerimli (Yun. hypo: altında; tonon: ton) İzotonik bir sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm den daha düşük, ozmotik basıncı sebebiyle suyun Devamını Oku

 • ozmomorfoz: (Yun. osmos: sevk; morphe: şekil) Ozmotik basınçtaki değişme sebebiyle olan yapı ve şekildeki değişme. Devamını Oku

 • izotonik: Eş yoğunluklu (Yun. isos: eş; tonos: ton) Aynı ozmotik basınca sahip olma durumu; hücrenin ozmotik basıncına eşit ozmotik basınca sahip, içine konulduğunda hücrenin içine su giriş çıkışı olmayan sıvı. Devamını Oku

 • ozmoreseptör: Çevrelerindeki ozmotik değişimlere karşı reaksiyon gösteren hücreler. Devamını Oku

 • ozmoreseptör: Çevrelerindeki ozmotik değişimlere karşı reaksiyon gösteren hücreler. Devamını Oku

 • homoiyozmotik: (Yun. homos: aynı; osmos: uyarı) Bazı su hayvanlarının, dış ortam ne olursa olsun, hipertonik ya da hipotonik ozmotik basınçlarının sabit olması. Devamını Oku

 • hipotonik sulandırıcı: Basıncı izotonik eriyik basıncından düşük, vücut sıvılarının ozmotik basıncına oranla daha düşük ozmotik basınca sahip eriyik. Devamını Oku

 • fizyolojik çözelti: Ozmotik basıncı belirli olan bir hayvan grubu kanının, ozmotik basıncına uyan özel bir tuz çözeltisi. Devamını Oku

 • ozmofil: Yarı geçirgen zarları sayesinde ozmotik basınç değişimlerine kolayca uyabilen mikroorganizmalar. Yüksek ozmotik basınç seven. Devamını Oku

 • osmoregülasyon: (Yun. osmos = sevk, hız, Lât. regulus = kural), Bir dereceye kadar sabit olan iç konsantrasyonun devam ettirilmesi, bak homoiyosmotik, poikilosmotik. Sularda yaşayan kimi türlerin, ozmotik basınçlarını çevrenin ozmotik Devamını Oku

 • ozmoregülasyon: Sularda yaşayan bazı türlerin ozmotik basınçlarını çevrenin, ozmotik basıncına bağlı olmadan ayarlayabilmeleri. Sularda yaşayan bazı türlerin ozmotik basınçlarını çevrenin ozmotik basıncına bağlı olmadan ayarlayabilmeleri. Devamını Oku

 • hipertonik çözelti: Basıncı izotonik eriyik basıncından yüksek, vücut sıvılarının ozmotik basıncına oranla daha yüksek ozmotik basınca sahip eriyik Devamını Oku

 • uyaran: Uyarma işini yapan kimse veya şey, münebbih. Bir uyarım, bir tepki yaratan herhangi bir güç, uyarıcı. Devamını Oku

 • doping: Bir spor yarışması sırasında vücuda ek enerji sağlamak için kullanılan uyarıcı ilaç. Herhangi bir hayvanın yarıştaki hızını, dayanıklılığını, cesaretini, gücünü ve davranış veya hareketlerini değiştirmek için ilaç veya kimyasal madde Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar