ozmotik parçalanma sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ozmotik parçalanma kelimesinin manası:

 1. Seyreltik bir çözeltiye yerleştirilen hücrenin parçalanması.

ozmotik parçalanma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ışınetkin parçalanma: Bir kimyasal öğede atomların kendi kendine parçalanması, a ışınlarını yayarak atom ve kütle sayısının değişmesi, böylece başka bir öğenin oluşması. U238 in parçalanmasından kurşun (Pb206) doğar. Devamını Oku

 • parçalanma tepkimesi: Büyük bir molekülden daha küçük parçalar meydana getirmek için kimyasal bağların parçalanmasını sağlayan kimyasal bir tepkime. Devamını Oku

 • takoz: Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı. Bir taşıtın kaymaması, kımıldamaması için tekerlekleri altına yerleştirilen tahta, plastik vb. engel. Devamını Oku

 • ozmotik basınç: Düşük yoğunluktaki bir çözeltiden yüksek yoğunluktaki bir çözeltiye ozmozla su ya da diğer bir çözücünün girmesiyle meydana gelen basınç. Ozmoz olayını önlemek için derişik çözelti bölgesine uygulanması gereken en düşük Devamını Oku

 • parçalanma: Parçalanmak işi. Bkz. mekanikparçalanma. Yıkılma. Devamını Oku

 • foto parçalanma: Bk. ışıl parçalanım Devamını Oku

 • parçalanma anemisi: Mikroanjiyopatik hemolitik anemi. Devamını Oku

 • parçalanma deseni: Kütle spektrometresinde oluşan hidrokarbonların karakteristik spektrumları. Devamını Oku

 • parçalanma hemolizisi: Mikroanjiyopatik hemolizis. Devamını Oku

 • radyoaktif parçalanma: Bk. ışımetkin parçalanım Radyoaktif çekirdeklerin parçalanarak aktivitelerini kaybetmeleri. Devamını Oku

 • mekanik parçalanma: Günlük sıcaklık ayrımlarının güçlü olduğu karasal iklimlerde, özellikle çöl ve dağlarda, yerli kayaçların, ısınıp soğuma, donma, çözülme olaylarının birbirini izlemeleri sonunda çatlayıp ufalanmaları. Devamını Oku

 • mistik parçalanma: Şaman olabilmek için geçirilmesi gereken ruhsal yaşantıların en önemli evresi. Devamını Oku

 • restriksiyon parçalanma: Dna’nın restriksiyon endonükleazla nükleotit dizileri kesin olarak bilinen daha küçük DNA parçalarına ayrılması. Devamını Oku

 • nükleer parçalanma: Bk. çekirdeksel parçalanım Devamını Oku

 • parçalanma ürünleri: Yaşayan hücrelerde ve dokularda biyokimyasal ve fizyolojik olaylarla madde yapımı veya madde yıkımı işlemleri sırasında oluşan daha küçük moleküllü bileşikler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar