öztopaklaşım sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte öztopaklaşım kelimesinin manası:

 1. Herhangi bir bağlayıcı katılmaksızın birleşen maddelerin basınç ya da ısı etkisiyle oluşturdukları yığışım.

öztopaklaşım ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kömür: Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt. Devamını Oku

 • gömüleme: Gömülemek işi. Paranın dolaşımdan çekilerek devinimsiz kılınması, herhangi bir harcama yapılmaksızın elde tutulması. Devamını Oku

 • göçüm: Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik vb. güçlerin etkisiyle protoplazmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi (II). Metastaz. Devamını Oku

 • düzey kümesi: Öğrencilerin, sınıf ya da yaş durumlarına bakılmaksızın, özellikle anlatım ve beceri derslerinde, öğrenmeye hazır oluş ya da başarıları yönünden oluşturdukları tek tür ve kısa süreli çalışma kümesi. Devamını Oku

 • ölüm sonrası gaz oluşumu: Ölümden sonra, kokuşma bakterilerinin etkisiyle organik maddelerin parçalanıp hidrojen sülfit, amonyak, metan, azot, hidrojen ve oksijen gibi gazların açığa çıkarak kadavranın doku, organ ve boşluklarında toplanması, postmortem gaz oluşumu. Devamını Oku

 • ölüm sonrası karın şişkinliği: Ölümden sonra mide ve bağırsaklarında kokuşma bakterilerinin etkisiyle organik maddelerin parçalanması sonucu oluşan gazların toplanması sonucu biçimlenen şişkinlik, ölüm sonrası şişkinlik, postmortem timpani. Devamını Oku

 • piramit: Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları da herhangi bir çokgenin birer kenarı olan birtakım üçgenlerden oluşmuş cisim, ehram. Gösteri jimnastiklerinde, jimnastikçilerin, araçlı veya araçsız olarak birbirlerinin omuzlarında, dizlerinde oluşturdukları gösterişli Devamını Oku

 • doğaçlama sineması: Bu tutuma göre gerçekleştirilen sinema yapıtının niteliği. Çevirimden önce herhangi bir hazırlık, sınama yapılmaksızın, herhangi bir senaryoya bağlanmaksızın, oyuncuların içlerinden geldiği gibi oynamalarına dayanan tutum Devamını Oku

 • elektro ışılışı: Gazlarda elektrik boşalması etkisiyle olan ışılışı. Bir elektrik alanının etkisiyle olan, kimi katı maddelerin ışılışı olayı için de kullanılır, bkz. ışılışı. Devamını Oku

 • otoradyografi: (Yun. autos: kendi; radius: ışın; graphein: yazmak) Organların, hücre kısımlarının, büyük moleküllerin ya da moleküllerdeki belirli bir grup ya da atomun radyoizotoplarla işaretlenip bir film üzerinde gösterilmesi tekniği. Radyootografî. Radyasyonun Devamını Oku

 • mürekkep: Yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde Örnek: Delikanlının elinden yere kocaman bir mürekkep şişesi düşüp patladı. R. N. Güntekin Birleşmiş, birleşik. -den oluşmuş, -den olma Örnek: Emri altında altışar Devamını Oku

 • tutturmalık: Kopça, toka, düğme gibi iki şeyi birbirine tutturmaya yarayan nesne. Film üzerindeki resim ya da ses yolunun yitime uğramaksızm birleşmesini sağlayan yapıştırıcı kuşak. Devamını Oku

 • mayalanma: Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimler etkisiyle uğradığı değişiklik, tahammür, fermantasyon. Sıvı veya hamur durumda bulunan organik maddelerin kendiliğinden kabarıp köpürerek gaz çıkarması olayı. Devamını Oku

 • silikat: Yapı malzemesi olarak kullanılan cam, çimento, tuğla vb. maddelerin birleşiminde bulunan, silisik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuz. Bir anyonda temel atomun (atomların) silisyum olduğunu belirten terim. Devamını Oku

 • sürelpotansiyelölçüm: Belirli ve saptanmış akım altında seyreltik çözeltilerin karıştırılmaksızın elektrikle ayrışımında özdevimsel çizilen süre-potansiyel eğrilerinden özdeklerin nitelik, nicelik ve değerliklerini belirleme yöntemi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar