pacifism sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte pacifism kelimesinin manası:

 1. Barışseverlik, barışçılık
 2. Barışseverlik, barışçı politika

pacifism ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • policy: Siyaset , politika,idare, tedbir Takip edilen yol veya yön,hareket hattı.domestic policy iç politika,dahili siyaset.foreign policy dış politika, harici siyaset Devamını Oku

 • shortsighted policy: Dar görüşŸlü politika, planlandığŸı zaman geleceğŸi hesaba katmayan politika Devamını Oku

 • özveri oranı: Enflasyonu yüzde bir aşağıya indirmek için o yılın reel gayrisafi yurtiçi hasılasından yüzde kaç özveride bulunulduğunu gösteren oran. krş. şok politika, tedrici politika Devamını Oku

 • sane policy: Akıllı politika, sağŸlam politika, iyi bir muhakeme ile yapılan siyaset veya davranışŸ Devamını Oku

 • depoliticize: [depoliticize (Amer.) ] politika ile ilgisini kesmek, politika dışına çıkarmak Devamını Oku

 • unilateralism: Tek taraflı politika uğŸraşŸı veya desteğŸi; ülkelerin kendi dışŸ ilişŸkilerini diğŸer ülkelerin müdahaleleri olmaksızın bağŸımsız bir şŸekilde ele alıp yönetmeleri gerektiğŸini ifade eden doktrin; bağŸımsız dışŸ politika Devamını Oku

 • yürütme gecikmesi: İktisat politikası yapıcılarının yeni bir politika uygulamaya karar vermelerinden politika araçlarını değiştirmelerine kadar geçen zamanı ifade eden iç gecikme türü. krş. algılama gecikmesi, yasama gecikmesi, veri gecikmesi. Devamını Oku

 • sulhçuluk: Barışseverlik. Devamını Oku

 • sulhseverlik: Barışseverlik. Devamını Oku

 • frolicsomeness: Eglence severlik Devamını Oku

 • sereneness: Sükunet, huzur, sakinlik, barışŸseverlik, sessizlik, dinginlik; açıklık, bulutsuzluk; kraliyet kalitesi, krallara layıklık, üstünlük, büyüklük, eğŸemenlik Devamını Oku

 • siyaset: Politika, siyasa Örnek: Siyaset alanında ismi zaman zaman çok geçen bir simadır. H. E. Adıvar Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış. Yurt yönetimi. Devamını Oku

 • politics: Politika, siyaset Parti entrikaları, siyasi desiseler Devamını Oku

 • antimilitarism: Anti militarizm, militarizm karşŸıtı, askeri güç kullanımı ve savaşŸa karşŸı koyma, barışŸseverlik Devamını Oku

 • domestic policy: İç politika Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar