panmictic population sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte panmictic population kelimesinin manası:

 1. Panmiktik populasyon

panmictic population ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • panmictic: Panmiktik Devamını Oku

 • spawning population: Yumurtlayan populasyon Devamını Oku

 • viable population: Yaşayabilir populasyon Devamını Oku

 • population genetics: Populasyon genetiği Devamını Oku

 • virgin population: Bakir populasyon Devamını Oku

 • populasyon ekolojisi: Bk. populasyon dinamiği Devamını Oku

 • panmiktik populasyon: (Yun. pan: hepsi; miktos: karışık) Rastgele çiftleşmelerle oluşan populasyon. Devamını Oku

 • avlanma oranı: Av mevsimi süresince avlanan balık miktarının, ortalama populasyon büyüklüğüne oranı, ölüm kat sayısı, yararlanma oranı. Devamını Oku

 • populasyon dinamiği: (Yun. demos: insan; oikos: ev halkı; logos: bilim) Belli bir ortamda tek bir türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğun yapısını, gelişimini, değişimlerini ve nedenlerini araştıran ekolojinin alt dalı. Demekoloji, populasyon ekolojisi. Devamını Oku

 • demekoloji: Bk. populasyon dinamiği Popülasyon dinamiği. Devamını Oku

 • tür sp.: Birbirlerine benzeyen, sadece kendi aralarında verimli gen alış verişi yapabilen (üreyebilen) bireylerin oluşturduğu populasyon. Taksonomik bir birim olan türün biri cins adı diğeri tür adı olmak üzere iki adı vardır. Örnek: Homo sapiens (insan). Bu isimler daima italik yazıyla yazılır. Birinci isim cins adıdır ve büyük harfle başlar, ikinci isim o cinse giren türü bildirir Devamını Oku

 • monoklonal antikor: (Yun. monos: tek; klon: dal) B hücrelerinin tek bir klonundan meydana getirilen antikor. Hepsi tek bir antijen için spesifik olan birbirinin aynı antikor moleküllerinden oluşan bir populasyon oluştururlar. Bilimsel araştırma ya da ticarî amaçla hibridoma hücre kültürlerinden meydana getirilirler. Bilimsel ya da tıbbî tanılarda fevkalâde spesifik ajanlar olarak makromoleküllerin, virüslerin vb.nin tayininde kullanılır. Devamını Oku

 • rekabet: Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış Örnek: Bu seferki kovuluşun sebebi meslek rekabeti değil, meslek ahlakı idi. R. N. Güntekin Belli bir hayat kaynağı için iki organizma veya iki populasyon arasında süren mücadele. Devamını Oku

 • polimorfizm: Çok biçimlilik (Yun. polys: çok; morphe: şekil) 1. Bir tür veya populasyon içinde farklı şekilli bireylerin bulunuşu. 2. Kendiliğinden alelik varyasyonlar gösterme ya da DNA restriksiyon modelinde değişiklik gösterme. Devamını Oku

 • population: Nüfus Nüfus, şenlik Ahali, sekene Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar