panmiktik populasyon sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte panmiktik populasyon kelimesinin manası:

 1. (Yun. pan: hepsi; miktos: karışık) Rastgele çiftleşmelerle oluşan populasyon.

panmiktik populasyon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • panmiktik: (Yun. pan: hepsi; miktos: karışmış) Rastgele çiftleşme sonucu oluşan. Devamını Oku

 • populasyon ekolojisi: Bk. populasyon dinamiği Devamını Oku

 • populasyon dinamiği: (Yun. demos: insan; oikos: ev halkı; logos: bilim) Belli bir ortamda tek bir türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğun yapısını, gelişimini, değişimlerini ve nedenlerini araştıran ekolojinin alt dalı. Demekoloji, populasyon ekolojisi. Devamını Oku

 • alayık: Tek tırnaklılarda, özellikle atlarda görülen ve çiftleşmelerle hastalardan sağlamlara geçen bulaşıcı hastalık; at frengisi, çiftleşme hastalığı, itağrısı. Devamını Oku

 • Dorset koyunu: İngiltere’De bulunan, hem boynuzlu hem de boynuzsuz, hepsi orta boyutlarda, beyaz renkte ve istenilen karkas özellikleri için uygun kas yapısına sahip, yapağı rengi oldukça beyaz ve güçlü yapıda, çiftleşme sezonu dışında çiftleştirilebilme özelliği gösteren seyrek ırklardan biri, Dorset Horn koyunu. Devamını Oku

 • came up in the lottery: Rastgele ortaya çıkma, rastgele görünme, rastgele olma Devamını Oku

 • paired: Çift olmak, çiftleştirmek, eşlemek, evlendirmek, çiftleşmek, eşleşmek ÇiftleşŸMişŸ Devamını Oku

 • populasyon: Kendi içinde çoğalan ve ortak bir gen havuzu oluşturan, aynı türün bireyleri. Kantitatif karakterler gibi bazı değişkenlerin ölçülmesi için örneklerin alındığı çok sayıda bireylerden oluşan grup; belli bir bölgede yaşayan Devamını Oku

 • populasyon genetiği: Tek tek bireyler yerine, topluluklarda, Mendel kalıtımının sonuçlarını matematiksel terimlerle ifade eden genetiğin bir kolu. Devamını Oku

 • pair: Çift çift koymak veya düzenlemek Çiftleştirmek Devamını Oku

 • Borola merinosu: Normal Merinos ırkı koyunlardan dünyadaki bütün ırklardan en yüksek fertiliteye sahip olması ve yılın çoğu zamanlarında çiftleşebilme yeteneği göstermesi özellikleriyle ayrılan, bu ikinci özelliği sayesinde çiftleşme sezonu dışında da çiftleştirilebilme yeteneği gösteren, diğer özellikleri ise Merinoslarla aynı olan koyun ırkı. Devamını Oku

 • aşım mevsimi: Kısrak, koyun ve keçilerde cinsel aktivenin sürdüğü çiftleşme mevsimi, aşım sezonu, çiftleşme mevsimi, çiftleşme sezonu, üreme sezonu. Yasal olarak kısraklarda tohumlamanın kabul edildiği mevsim. Devamını Oku

 • couple: Çift, iki eş Karı koca Devamını Oku

 • rastgele: Gelişigüzel Örnek: Maazallah, birimize, kitaptan rastgele bir şey soracak olsa yandığımız gündü. H. Taner Seçmeden, iyisini kötüsünü ayırmadan, gelişigüzel, lalettayin. Her söze «rastgele» katarak konuşan gölge oyunu tipi. . Devamını Oku

 • monoklonal antikor: (Yun. monos: tek; klon: dal) B hücrelerinin tek bir klonundan meydana getirilen antikor. Hepsi tek bir antijen için spesifik olan birbirinin aynı antikor moleküllerinden oluşan bir populasyon oluştururlar. Bilimsel araştırma ya da ticarî amaçla hibridoma hücre kültürlerinden meydana getirilirler. Bilimsel ya da tıbbî tanılarda fevkalâde spesifik ajanlar olarak makromoleküllerin, virüslerin vb.nin tayininde kullanılır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar