pantomim sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte pantomim kelimesinin manası:

 1. "Her şeyi öykünen" anlamına gelir. Düşünceleri, duyguları sözsüz olarak çoğu kez koro ya da müzik eşliğinde, dansla ya da haraketle ve yüz anlatımı ile yansıtmayı erek edinen oyun türü.

pantomim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • pantomim sanatçısı: Sözsüz oyunda oynayan, özel bir eğitimden geçtiği için yüz ve gövde anlatımı bu oyuna yatkın sanatçı. Örnek: Marcel Marceau. Devamını Oku

 • sözsüz oyun: Pandomim. Düşünceleri ve duyguları kimi kez müzik, kimi kez çeşitli eşyalar eşliğinde, kimi kez dansla ya da gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı amaçlayan oyun. Devamını Oku

 • pandomim: Düşünce ve duyguları müzik veya türlü eşyalar eşliğinde bazen dansla, bazen de gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı amaçlayan oyun, sözsüz oyun Örnek: Konuşmayarak, bağırmayarak yapılan şeyin ismine pandomim denilir. F. R. Atay Bk. sözsüz oyun. Devamını Oku

 • mimik: Yüz, el, kol hareketleriyle düşünceyi anlatma sanatı Örnek: Bütün rolleri şahısların sesleri, tavırları, mimikleriyle tek başına oynamıştı. Y. Z. Ortaç Duyguları, düşünceleri belirtecek biçimde yüzde beliren kımıldanışlar, hareketler Örnek: Bu özelliği anıldığında hanımlar tiksinti ve korku mimikleri yaparlardı. H. Taner Düşünceleri, duyguları yüz ve gövde anlatımı ile verme sanatı. Devamını Oku

 • lirik şiir: Yunanlarda lir eşliğinde okunan şiir. Coşkun ve ateşli bir anlatımı olan, toplumun ortak veya şairin kişisel duygularını yansıtan şiir. Devamını Oku

 • melodram: Yunan trajedilerinde koro başı ile bir oyuncu arasında geçen şarkılı diyalog. Oyuncuların müzik eşliğinde sahneye girip çıktıkları bir oyun türü. Devamını Oku

 • reaksiyon formasyon: Bu savunma mekanızmasında,gerçek duygularımızı göstermek içinde bulunduğumuz durum içinde uygun kaçmayacağından,gerçek duygularımızı zıt fakat o durum içinde kabul edilebilen duygular gösterilmeye başlanır. Devamını Oku

 • acıklı: Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, üzücü, koygun Örnek: İçeriden ince iniltilerle karışık acıklı bir uğultu çıkıyordu. Ö. Seyfettin Acı görmüş, yaslı, kederli Örnek: Kendimi bu acı ve acıklı kitlenin bir parçası gibi hissediyordum. H. E. Adıvar 1 – Dar anlamıyla tiyatroda, tragedyanın belirleyici yanı, temel özelliği ye felsefi özü. 2 – Bir oyun içindeacıklı görünümü sağlıyan gelişim. 3 -Genel anlamı Devamını Oku

 • yaratıcılar sineması: Bir filmin oyunluğundan kurgusuna dek bütün çalışmalarından doğrudan doğruya sorumlu olan; filmi, düşünce ve duygularının bir anlatım aracı olarak kullanan; bütün filmlerinde belirli bir deyiş ve anlatım özelliği taşıyan yönetmenlerin oluşturdukları sinema. Devamını Oku

 • chorus: Asıl sese, ona çok yakın frekansta sesler ekleyerek eserin birden fazla çalgıyla seslendirildiği duygusunu uyandıran efekt ve bunu sağlayan cihaz. Koro, koro parçası Devamını Oku

 • beyan: Söyleme, bildirme. Bir eserde, düşüncelerin, duyguların, hayallerin doğuş ve değerlerini, bunların anlatımında tutulacak yolları konu edinen bir edebiyat bilgisi dalı. Devamını Oku

 • acıklı güldürü: Tragedya ile komedya özelliklerinin bireşiminden ortaya çıkmış oyun türü. Acı bir görünümü gülünç bir durum ya da gülünç bir görünümü acı verici bir durum içinde gösteren oyun. Gülünç olaylar ile Devamını Oku

 • kırpışmalı ışıkölçer: Bir görsel ışıkölçer. Bu ışıkölçerde ışık, ölçüştürülecek kaynakların bir birinden bir öbüründen, art arda değişerek aydınlatılan aynı ve tek bir alan parçasından yansıyarak göze gelir.kırpışmalı ışıkölçerde değişme hızı (frekansı), renklerin erime (birbiri içinde eriyip karışma) frekansından yüksek, ama parıltıların erime frekansından alçak olmak üzere, uygun bir biçimde seçilmelidir, bkz. görüntü erîme frekansı, eşitlik ışıkölçeri. Devamını Oku

 • öncü oyun: Geleneksel tiyatrodan ayrılan, kuruluş ve anlatım yönünden yenilikler getirmek isteyen oyun. Alışagelinmiş oyunlardan ayrılan, gerek yapısı gerekse anlatım yönünden yenilikler getiren oyun. Devamını Oku

 • temel dersler: Öğrencilerin yazılı ve sözlü anlatım becerisini geliştirmeyi amaç edinen dersler, örneğin okuma, yazma, kompozisyon, dilbilgisi ile aritmetik dersine verilen ad. Öğrencilere yaşamlarında başarılı olmaları için gerekli olan bilgi, beceri ya Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar