papağangillerin gaga ve telek hastalığı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte papağangillerin gaga ve telek hastalığı kelimesinin manası:

 1. Genellikle genç papağanlarda ve otuz beşten fazla papağangil türünde, teleklerde ve tüylerde bakışımlı distrofi sonucu dökülme ve kellikle birlikte gaga ve tırnaklardaki biçim bozukluklarıyla belirgin bir sirkovirüs enfeksiyonu.

papağangillerin gaga ve telek hastalığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kusma ve bitkinlik hastalığı: Sinirsel veya sindirim kanalı bozukluklarıyla belirgin, süt emen domuzlarda görülen korona virüs tarafından oluşturulan bir enfeksiyon, domuzların hemaglütine edici ensefalomiyelitis virüs enfeksiyonu, Ontarino ensefalitisi. Devamını Oku

 • Pacheco hastalığı: Papağanlarda, karaciğer büyümesi ve ishalle seyreden bir herpes virüs enfeksiyonu. Devamını Oku

 • süngerimsi miyelin hastalıkları: Miyelinin dejenere olmaksızın, vakuolleşmesi sonucu mikroskobik olarak süngerimsi bir görünümle belirgin özel hastalık grubu. Kalıtsal, toksik ve metabolik bozukluklar sonucu görülür. Devamını Oku

 • tavukların enfeksiyöz anemisi: Tavuklarda aplastik anemi, genel lenfoid atrofiyle birlikte bağışıklık sisteminin baskılanması ve birçok organda çekirdek içi, eozinofilik inklüzyon cisimciklerinin varlığıyla belirgin bir sirkovirüs enfeksiyonu. Devamını Oku

 • kronik solunum sistemi hastalığı: Tavuklarda ve hindilerde, Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonu sonucu oluşan, normal dışı solunum sesleri, öksürük ve burun akıntısıyla belirgin kronik seyirli hastalık, CRD. Devamını Oku

 • papağangiller: Ayakları tırmanmaya uygun, canlı, zıt renkli, basit konuşmaya alıştırılabilen, papağan, muhabbet kuşu vb. sıcak ülke kuşlarını içine alan familya. Kuşlar (Aves) sınıfının, guguksular (Cuculiformes) takımının, papağanlar (Psittaci) alt takımından, dilleri Devamını Oku

 • papağanlar: Tek familyası papağangiller olan, papağan olarak bilinen bütün kuşları kapsayan takım. Kuşlar (Aves) sınıfının, guguksular (Cuculiformes) takımından ayakları tırmanmaya elverişli, canlı renkli ve konuşmaya alıştırılabilen kuşları içine alan, üst gagalarının Devamını Oku

 • süngerimsi beyin hastalığı: Mikroskobik olarak beyin dokusunun sünger görünümünü veya diğer bir ifadeyle, nöropilde ve nöronlarda çok sayıda hücre içi boşlukların oluşumuyla belirgin ve genellikle prion proteinlerinin metabolizma bozuklukları sonuıcu ortaya çıkan hastalıkların genel adı, spongiform ensefalopatiler. Devamını Oku

 • çarpık bacaklı buzağı hastalığı: İneklerin gebeliğin 40-70. günleri arasında acı bakla türü bitkileri tüketmeleri sonucu, doğan buzağılarda ön bacaklarda çarpıklık, tortikollis, bilek dikleşmesi, damak yarığı, üst çene kemiği kısalığı, skoliozis, kaburgalarda biçim bozuklukları ve kifozisle belirgin iskelet bozukluğu, artromiyodisplasiya kongenita. Devamını Oku

 • papağan çiçeği: Avipoxvirus cinsi bir çiçek virüsünün papağangiller ailesindeki kuşlarda ağız, yüz ve göz kapaklarında kuru kabukların oluşmasıyla belirgin çiçek hastalığı. Devamını Oku

 • papağanbalığıgiller: (Scaridae), (Lât. scarus = papağan balığı) Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının dikenliyüzgeçliler (Acanthopterygii) alt-takımına (bk.) giren bir familyası. Parlak renkli tropik balıklardır. Bazısı yenir, bazısı zehirlidir. Akdenizde yaşarlar. Papağan balığı (Sparisoma cretense) türü iyi bilinir (bk.). Devamını Oku

 • Akabane virüs hastalığı: Bunyaviridae ailesinde, Bünyavirüs cinsinde yer alan ve sokucu sineklerle taşınan bir virüsün inek, keçi ve koyunlarda gebelik döneminde enfeksiyonlara neden olarak yavru atmaya veya nöral tüpün kapanmasının engellenmesi sonucu artrogripozis veya hidranensefaliyle belirgin yapılış bozukluklarına neden olan viral bir hastalık, Akabane hastalığı, doğuştan artrogripozis-hidranensefali sendromu, sığırların enzootik artrogripozisi. Devamını Oku

 • uyuz hastalığı etkenleri: Belirgin deri bozukluklarına neden olan Sarcoptidae ve Psoroptidae ailesinde bulunan paraziter akarlar. Devamını Oku

 • papağanlaşma: Papağanlaşmak durumu. Devamını Oku

 • beriberi hastalığı: İnsanlarda tiyamin yetersizliği sonucu ortaya çıkan dolaşım ve sinir sistemi bozukluklarıyla belirginleşen beslenme hastalığı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar