para cezası sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte para cezası kelimesinin manası:

 1. İşlenen bir suçun para karşılığının devlete ödenmesini öngören ceza.
 2. Devlet hazinesine, belli sayıda bir paranın suçlu eliyle yatırılması.
 3. Zamanında geri getirilmeyen kitaplar için ödünç alanın ödemesi gereken ceza.

para cezası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ağır para cezası: Bazı suçlara karşılık yasalarca belirlenmiş yüksek para cezası. Cezalının, (10) liradan (25.000) liraya dek devlet kesesine ödeyeceği para cezası. Devamını Oku

 • vergi gizliliğinin bozulması cezası: Vergi gizlemini bozan yetkili ve sorumlu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılması. Devamını Oku

 • beden cezası: İnsan vücudu üzerine uygulanan ceza. Doğrudan doğruya insan gövdesi üzerinde uygulanan ceza. (Başta ölüm cezası gelir. Kimi devletler yasalarından bu cezayı kaldırmışlardır). Devamını Oku

 • para dolaşımı: Alışveriş ve hizmet karşılığının ödenmesini sağlamak üzere paranın el değiştirmesi, tedavül. Devamını Oku

 • disiplin cezası: Disiplin suçlarından birini işleyen kimseye davranışlarının ağırlık derecesine göre verilen ceza. Disiplin suçlarından birini işleyen öğrencilere davranışlarının ağırlık derecesine ve okulun özelliğine göre verilen ceza. Devamını Oku

 • tutulu para: Yönetimsel bir sakıntıyla yabancı bir ülke parasına çevrilmesi yasaklanan para. Bankadaki paranın kullanılmaması için tüzel örgütlerce para üzerine konulan geçici durdurma. Devamını Oku

 • kınama cezası: Bir görevlinin iş yerindeki davranışının yasa ve tüzüğe aykırı olduğunu bildiren ceza. Devamını Oku

 • para aktarımı: Banka hesabındaki fonların belli bir miktarının başka bir hesaba aktarılması, virman. Bir işletme veya kişinin hesabındaki paranın bir bölümünün başka bir hesaba aktarılması için bankaya verdiği ödeme emri. Devamını Oku

 • para bolluğu: Geçerlikte bulunan kâğıt para ya da para gibi işlem gören nesnelerin çokluğu. Kâğıt paranın bankalara yapılan yatırımların, elde bulunan mal ve uygulanacak işlere göre çok olması. Devamını Oku

 • kürek cezası: Gemilerde kürek çekme yoluyla uygulanan ceza Örnek: Bu on gün bana on senelik bir kürek cezası gibi geldi. Ö. Seyfettin İşlediği suç yüzünden, donanmada verilen kürek çekme cezası. Devamını Oku

 • para: Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kazanç Örnek: Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir. S. F. Abasıyanık Kuruşun kırkta biri. Devamını Oku

 • gümüş para sistemi: Paranın değerinin gümüşe dayalı olduğu bir para sistemi. Devamını Oku

 • para darlığı: Para şişkinliğine karşı önlem olarak paranın piyasada azalmasıyla satın alma gücünün artması, deflasyon. Devamını Oku

 • para gönderimi: Borçlunun başka bir kentte oturan alacaklasına o kişinin oturduğu yerde ödenmek üzere banka ya da P T T eliyle para göndermesi. Devamını Oku

 • eniyi para alanı: Bir grup ülkenin tek bir para birimine geçip, ortak para ve maliye politikalarıyla iktisadi etkinliği ençoklaştırdığı ortak para alanı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar