parabolic. ical sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte parabolic. ical kelimesinin manası:

 1. Benzetme veya kıyas yoluyle ifade edilen
 2. Geom

parabolic. ical ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • poetic ical: Şiir veya şairliğe ait Koşuk dilinde,şiir niteliğinde,manzum Devamını Oku

 • comparison: Karşılaştırma, mukayese Münasebet, ilişki, nispet, benzerlik Devamını Oku

 • labial sound: Dudakla telaffuz edilen ses, telaffuz edilmesi için bir veya iki dudağŸı da gerektiren ses; dudaklarla ifade edilen ünsüz harf (Fonetik) Devamını Oku

 • mimesis: Benzetme, öykünme. Platon bu terimi sözlük anlamıyla kullanmış, Aristoteles dram sanatı konusunda bu terimi yeniden yaratma ve yansılama anlamında yorumlamıştır. Tiyatro sanatının temel ilkelerinden biridir. Benzetme, taklit Devamını Oku

 • indirgeyici: İndirgeme işini yapan, yapabilecek özellikleri taşıyan madde. Nominal cari fiyatlarla ifade edilen iktisadi büyüklükleri gerçek reel, yani sabit fiyatlarla ifade edilen büyüklüklere çevirmek, yani fiyat artışlarının etkilerini gidermek için kullanılan Devamını Oku

 • polinominal adlandırma: Hayvanların bazı özelliklerini ifade eden ve çok sayıda kelimelerle ifade edilen adlandırma. Devamını Oku

 • indicated: [indicate] göstermek, belirtmek, işaret etmek, bildirmek, çıtlatmak, gerektirmek Gösterilen, gösterilmişŸ, işŸaret edilmişŸ; ifade edilmişŸ, ifade edilen; ima edilmişŸ, ima edilen, anlatılmak istene; hissettirilen, sezdirilen; belirli, kısıtlı, sınırlı; kategorize edilmişŸ, sınıflandırılmışŸ; Devamını Oku

 • spondaic ical: İki uzun heceli vezin tefilesi gibi veya bundan ibaret. Devamını Oku

 • graphic ical: Resim veya yazıya ait Tam tasvir olunmuş, canlı Devamını Oku

 • systematic ical: Usul ve kaideye göre veya uygun Usulüne göre iş gören, sistematik Devamını Oku

 • syllabic ical: Heceye veya hecelere ait Hecelerden ibaret Devamını Oku

 • brief: Kısa, muhtasar, birkaç kelime ile ifade edilen Özet, hulâsa Devamını Oku

 • octahedron: ), (geom.) sekiz düzlemli ve üç boyutlu şekil –s (aktıhi´drınz)/oc.ta.he.dra (aktıhi´drı), geom. sekizyüzlü. Devamını Oku

 • dokunma alanı: Dokunma yoluyle elde edilen duyumların toplamı. Devamını Oku

 • indirgeme: İndirgemek işi, irca. Gelecekteki bir nakit akımını belli bir oran üzerinden bugünkü değere dönüştürme işlemi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar