paramanyetik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte paramanyetik kelimesinin manası:

 1. Havadan daha güçlü manyetik özellikleri olan ve eşleşmemiş elektronlara sahip bir madde.

paramanyetik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • elektron paramanyetik rezonansı: Bk. eksicik dizilmıknatıs çınlanımı Devamını Oku

 • elektronegatif: Elektrolizde artı kutupta toplanma niteliği olan (cisimler). Birbirinden farklı iki atom arasında kovalent bağ teşekkül ettiği zaman, pozitif yüklü çekirdeğe sahip atomun dış elektronlara bağlı bulunan diğer atomdan daha büyük Devamını Oku

 • izomer: Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler). Bk. eşiz Devamını Oku

 • hipotonik: Az gerimli (Yun. hypo: altında; tonon: ton) İzotonik bir sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm den daha düşük, ozmotik basıncı sebebiyle suyun Devamını Oku

 • ikincil yayım: Elektrikuçlarının, öbür elektronlar çarpınca elektron yayma özelliği. (Çarpan elektronlara birincil, daha çok sayıda yayılan elektronlara ikincil elektronlar denir). Devamını Oku

 • dipol: Bk. çiftucay İki kutuplu. Hem Devamını Oku

 • hipertonik: Aşırı gerimli (Yun. hyper: üstünde; tonos: ton) İzotonik bir sıvıdan daha yüksek ozmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm’den daha yüksek ozmotik basıncı sebebiyle ozmozdan dolayı Devamını Oku

 • Belçika Landracedomuzu: 1920 yılında geliştirilmeye başlanmış, Belçika’da bulunan, Belçika domuz üretiminde en önemli et verimi olan, beyaz tüy rengine sahip, kaslı yapıda vücut formuna sahip, sarkık kulaklı, fiziksel özellikleri ve uzunlukları gibi değerler bakımından diğer Landrace ırklarıyla benzerlik göstermeyen ancak bacak ve ayak sağlılığı bakımından çok iyi yapılı hayvanlar olarak tanımlanabilen, yüksek döl verimi gücüne sahip, ayrıca Devamını Oku

 • kaprakol: Formülü C6H3(OH)2C6H13 olan, 4-heksil risorsinolün ticari adı. Renksiz kristalleri olan, fenolden 40 kat daha fazla mikrop öldürücü özelliğe sahip antiseptik bir madde. Devamını Oku

 • allotropic: Allotrop, kimyasal özellikleri benzer, fiziksel özellikleri ve kristallerinin dizilişleri birbirinden farklı olan aynı cins atomlar. Alotropik, iki ya da daha fazla şŸekli olan (Kimya) Devamını Oku

 • kırsal topluluk: Genellikle köylerde yaşayan, anakentlerin daha tümüyle kentleşmemiş komşu alanlarında da görülen, başat çalışma alanı tarım ve hayvancılık olan, yüz yüze ilişkilerin sürüp gittiği, işbölümü ve uzmanlaşmanın gelişmemiş olduğu insan topluluğu. Devamını Oku

 • maya: Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment. İçerdikleri enzimlerin katalizör niteliği etkisiyle şekerleri karbondioksit ve alkole dönüştüren bir hücreli bitki organizmaları. Devamını Oku

 • eşözdeklilik: Bir kimyasal elementin, fiziksel özellikleri değişik, kimyasal özellikleri eşdeğer olan iki ya da daha çok biçimde bulunması durumu. Devamını Oku

 • körpe: Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş (bitki), kart karşıtı. Yeni yetişmekte olan (kimse) Örnek: Köşedeki masada körpe, ötekinde olgun birer hoş kadın… R. H. Karay Büyümemiş (hayvan) Devamını Oku

 • organum orobazale: Birinci kesici dişlerin gerisinde, iki küçük deliğe sahip olan gelişmemiş organ, Ackernecht organı. Birinci kesici dişlerin gerisinde, iki küçük deliğe sahip olan gelişmemiş organ, Ackernecht organı.Dgr.: anat. organum orobasale Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar