paramilitary sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte paramilitary kelimesinin manası:

 1. Askeri niteliği olan fakat orduya bağlı olmayan (kuruluş, örgüt).
 2. Yarı askeri

paramilitary ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yetersiz: Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz. Eksiği olan, yetecek kadar olmayan. Devamını Oku

 • kamu iktisadi kuruluşları: Tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kuruluşlar. Devamını Oku

 • nonmilitarily: Askeri araçlarla olmayan, askeri yöntemlerle olmayan Devamını Oku

 • soğ: Bir kereste türü. (Sivas) (Special Operations Group) düşŸman bölgesindeki örtülü ve/veya son derece tehlikeli operasyonları gerçekleşŸtirmekten sorumlu elit askeri güç (görevler askeri, politik, bilgi toplama niteliğŸinde, veya ekonomik olabilir) Devamını Oku

 • sutler: Orduya gıda maddeleri satan seyyar satıcı. Orduyu takip eden satıcı, orduya yiyecek satan satıcı Devamını Oku

 • yayalar: Osmanlı devletinin kuruluş döneminde, barış zamanı tarımla uğraşan, savaş zamanı sefere katılan; kapıkulu ocaklarının kurulmasından sonra da bir süre eyalet askeri olarak kullanılan; bunlara karşılık kimi vergilerden bağışık tutulan bir sınıf yaya askeri. Devamını Oku

 • hapten: Protein gibi antijenik bir madde ile birleşerek bağışıklık cevabı uyandıran, genellikle molekül ağırlığı 8000’den küçük olan antijenler. Taşıyıcı bir proteine bağlandıktan sonra bağışık cevabı uyarabilen ancak tek başına immünojenik olmayan Devamını Oku

 • olumsallık: Olumsal olma durumu, zorunluluk karşıtı. Olumsal olanın niteliği; olumsal olma durumu; kendinde var olma ilkesini bulundurmayanın, zorunlu olmayanın niteliği. Karşıtı bk. zorunluluk. Felsefede özellikle Fransız filozofları (Renouvier, Boutroux) bu kavramı Devamını Oku

 • kamu tutumsal girişimi: Ödenmiş anamalının yarısından çoğu kamu tüzel kişilerince sağlanmış olan kurumlar ile kurumların ödenmiş anamalının yarısından çoğunun sağlanmış oldukları diğer kurumlar ve yukarda sayılanlardan olmamakla birlikte kendilerine bazı kamu yetki ve görevleri verilmiş olup açık özellikleri bu kamu görevlerini yürütmek olan ve kamu kurumu niteliğindeki uğraşı kuruluşlarından olmayan özel yasalara bağlı kurumlar. Devamını Oku

 • sağın: Doğruluk kuralına uygun olan. Sözün anlatılmak istenene tam karşılık olması, tam uygun düşmesi niteliği, sahih. Devamını Oku

 • take the kings shilling: Orduya gönüllü yazılmak (ing.) Orduya gönüllü yazılmak (İng.) (Yazılışı: take the king’s shilling) Devamını Oku

 • cari harcamalar: Doğrudan üretim artışına yönelik olmayan, etkileri geçici olan ve bir defada kullanılıp tüketilen mal ve hizmetler için yapılan giderler. Yatırım ve transfer ödemesi niteliğinde olmayan ve kamu etkinliklerinin sürdürülebilmesi için Devamını Oku

 • bristletail: Uzun dikenli/sert tüylü kuyruğŸu olan fakat kanatları olmayan küçük bir böcek Devamını Oku

 • yazılık tutma ayrılığı: Gelir vergisinden bağışık olan tecimci, kazançları götürü olarak saptanan ve vergilendirilen bağımsız uğraşı çalışırları. Kurumlar vergisi ile bağımlı olmayan kamu kuruluşları ve kamu yararına çalışmakta olduğu saptanan dernek ve kuruluşların yazılık tutma zorunluluğunda olmamaları. Devamını Oku

 • saltık: Mutlak. Bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan (bir olgunun niteliği). Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar