paranın dolaşım hızı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte paranın dolaşım hızı kelimesinin manası:

 1. Ekonomide belli bir dönemde bir birim paranın ortalama el değiştirme sayısı. krş. para tutma katsayısı

paranın dolaşım hızı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • paranın gelir dolaşım hızı: Bk. paranın dolaşım hızı Devamını Oku

 • net kalkınma hızı: Bir ekonomide genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde gerçekleşen brüt kalkınma hızından söz konusu dönemde kaydedilen nüfus artış oranının çıkarılmasıyla hesaplanan büyüklük. Devamını Oku

 • brüt kalkınma hızı: Bir ekonomide genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde gerçekleşen büyüme hızı veya artışı. Devamını Oku

 • paranın tedavül hızı: Bk. paranın dolaşım hızı Devamını Oku

 • dolaşım hızı: Bk. paranındolaşım hızı Devamını Oku

 • dolaşım hızı: Bk. paranındolaşım hızı Devamını Oku

 • gelir dolaşım hızı: Bk. paranın dolaşım hızı Devamını Oku

 • sürüm hızı: Paranın belirli bir süre içindeki el değiştirme hızı. Devamını Oku

 • dolanım hızı: Paranın herhangi bir işlem sonunda el değiştirme temposu. Devamını Oku

 • bölüşüm kuramları: Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen toplam gelirin üretim faktörleri arasında dağılımını açıklayan kuramlar. Devamını Oku

 • ortalama dışalım eğilimi: Bir ülkede belli bir dönemde gerçekleştirilen dışalımın millî gelire bölünmesiyle hesaplanan, belirli bir dönemde bir birim millî gelire karşılık gelen dışalım. Devamını Oku

 • ortalama dışalım eğilimi: Bir ülkede belli bir dönemde gerçekleştirilen dışalımın millî gelire bölünmesiyle hesaplanan, belirli bir dönemde bir birim millî gelire karşılık gelen dışalım. Devamını Oku

 • dolaşım: Dolaşma işi. Para ve para yerine geçen bono, senet vb. geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik. Devamını Oku

 • belirlenme katsayısı: Belli bir dönemde bağımsız değişkenlerdeki değişmenin bağımlı değişkendeki değişmenin ne kadarını açıkladığını gösteren katsayı. krş. korelasyon katsayısı Devamını Oku

 • bölüşüm: Bölüşme, paylaşma. Bir ekonomide belirli bir dönemde elde edilen toplam gelirin; emek, sermaye, doğa ve girişimciden oluşan üretim faktörlerine, ücret, faiz, kira ve kâr biçiminde dağıtılması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar