parapoz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte parapoz kelimesinin manası:

 1. Farklı mevsimlerin bulunduğu bölgelerde yaşayan türlerde görülen diyapoz. Çevre şartları olumsuz olduğu zaman canlı zorunlu olarak diapoza girer, uygun çevre şartlarında yeniden gelişmeye başlar. Termikparapoz, nutritifparapoz, fotoperiyodikparapoz gibi tipleri vardır.

parapoz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nutritif parapoz: Bk. parapoz Devamını Oku

 • context: Bağlam, sözün gelişi, kaynak, şartlar, durum Sözün gelişi, bir söz veya davranışa anlam kazandıran içinde vuku bulduğu şartlar Devamını Oku

 • ortam: Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü Örnek: Bu ağustos ayı, bir cinayet için hiç de uygun ortam değildi. H. Taner Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü. Devamını Oku

 • sakinlik devresi: Uygun olmayan çevre şartları dolayısıyle, organizmanın hayatî faaliyetlerini geçici olarak yavaşlatması. Devamını Oku

 • çağdaş: Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır. Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, modern, asri Örnek: Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim Devamını Oku

 • favorable conditions: Uygun koşŸullar, müsait şŸartlar, avantajlı durumlar, uygun durum, elverişŸli şŸartlar Devamını Oku

 • sıvı: Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi. Özdeğin su, yağ gibi, bulunduğu kalbin biçimini alan az sıkışabilir akışkan hali. Devamını Oku

 • ekstremofil: Termofil bakteriler gibi ekstrem çevre şartlarında büyüyen bir bakteri. Devamını Oku

 • kültür basamağı: Kültür gelişmesindeki durak; bir toplumun kültürünün bulunduğu evre. Devamını Oku

 • gc: (Green Cross International) Uluslararası YeşŸil Haç, 1993’te insan kaynaklı çevre felaketlerini önlemek, çevre tehlikelerinin farkında olunması ve çevre yasasının gelişŸimini savunmak için kurulan sivil çevre örgütü Devamını Oku

 • kürekayaklılar: Pelikanları, karabatakgilleri içine alan kuşlar takımı. Balıklarda ve omurgasız öbür su hayvanlarında asalak yaşayan, ufak boylu kabuklular takımı. (Özgür türleri bulunduğu gibi, dişi sırtından geçinen erkekleri, Medine kurduna ve akciğer Devamını Oku

 • muhit: Çevre, yöre, etraf. Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu insanlar topluluğu, çevre Örnek: Bir de şuuraltı dahi olsa, muhitin onu göçüp giden, sönen bir insan telakki ettiğini hissetmiştim. H. E. Adıvar Bk. çevrel uzunluk Devamını Oku

 • botulinum zehri: Clostridium botulinum tarafından üretilen, botulizme neden olan, çok etkili bir sinir zehri. Antijenik olarak A, B, C-1, C-2, D, E, F alt tipleri vardır. Kanatlılarda en sık C, insan ve hayvanlarda A, B, D, E ve F alt tipleri hastalığa neden olur. Devamını Oku

 • cerrahi makas: Dokuları ameliyat sırasında kesmeye yarayan aygıt. İki ucu küt, iki ucu sivri, bir ucu küt ve sivri gibi tipleri vardır. Devamını Oku

 • fenoloji: Belirti bilimi. (Yun. phainein: gözükmek; logos: bilim) Çiçek açma, göç, üreme gibi iklime ve çevre koşullarına bağlı, periyodik biyolojik olayların kaydı ve incelenmesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar