parquet sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte parquet kelimesinin manası:

 1. Parke, parke döşeme
 2. Tiyatroda orkestranın bulunduğu kısım ile
 3. Parke, parke döşemek

parquet ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • orkestra sorumlusu: Bir tiyatroda orkestranın işlemesinden ve yönetsel işlerinden sorumlu kişi. Devamını Oku

 • parkelemek: Parke ile döşemek. Devamını Oku

 • parkelemek: Parke ile döşemek. Devamını Oku

 • parke taşı: Yol yapımında kullanılan, düzgün ve çeşitli biçimlerde taş, parke Örnek: Biraz ötede, tramvay yolunu tamir için yığılmış parke taşlarının ilerisinde… Ö. Seyfettin Devamını Oku

 • emek artıran teknolojik ilerleme: Emek gücünde fiziksel bir artış olmadığı halde tıpkı emek gücünde bir artış olmuş gibi çıktıda artışa neden olan teknolojik gelişme. Bu durum üretimde emek gücünün sayısını arttırmaksızın çıktı içinde emek payını artırır. Devamını Oku

 • parke: Konut, iş yeri vb. yerlerin tabanını döşemek için çeşitli boyutlarda, ince, uzunca tahta parçaları veya yapay malzemenin belirli bir düzene göre yerleştirilmesiyle yapılan döşeme. Bu döşemede kullanılan, aynı boydaki küçük Devamını Oku

 • proskenyon: Antik tiyatroda oyun yeri. Bugünkü tiyatroda ön sahne.Dgr.: Yun. proskenion Devamını Oku

 • proskenyon: Antik tiyatroda oyun yeri. Bugünkü tiyatroda ön sahne.Dgr.: Yun. proskenion Devamını Oku

 • gerekli emek zamanı: Emek değer kuramlarında bir malı üretmek için toplumsal olarak harcanması gereken emek süresi. krş. emek zamanı Devamını Oku

 • inlay: Bazı perdeleri belirtmek ve aynı zamanda gitara hoş bir görünüm vermek için denizkulağı, sedef ya da plastikten yapılan ve klavyeye işlenen şekiller. İçine kakmak, kakma işlemek Devamını Oku

 • kapitalist üretim ilişkileri: Marksist yaklaşımda, üretim araçları mülkiyetinin kapitalist sınıfın elinde bulunduğu, emek gücünün metalaştırıldığı ve üretimin temel amacının artık değer üretimi olduğu üretim ilişkileri. Devamını Oku

 • tekelci toprak geliri: Bir taşınmaz iyesinin, ya hiçbir emek vermeksizin salt iyelik hakkından yararlanarak ya da taşınmazın nitelikleri ve bulunduğu yerin sağladığı üstünlük nedeniyle artan değerinden elde ettiği kazanç. Devamını Oku

 • orchestrion: Orchestrina orkestranın değişik çalgılarını tak- lit eden org gibi bir çalgı. Devamını Oku

 • ölü emek: Marksist kuramda, üretim süreci sonunda üretimde somutlaşmış, maddeleşmiş emek. krş. canlı emek Devamını Oku

 • emeğin ortalama verimliliği: Diğer üretim faktörleri sabitken, değişen emek değerlerine bağlı olarak birim emek başına elde edilen ürün. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar