pasiflik eki sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte pasiflik eki kelimesinin manası:

 1. Edilgenlik eki.

pasiflik eki ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • etkilenme çekimi: Gürcü dilinde bir çeşit edilgenlik anlatan fiil çekimi. Devamını Oku

 • çatı ekleri: Fiil kök veya gövdelerinden dönüşlü, edilgen, işteş, ettirgen çatılar yapmaya yarayan ekler: (Sev-in-), (sev-il-), (sev-iş-), (kapa-t-), (geç-ir-), (sev-dir-) gibi. Eylem kök veya gövdelerinden, dönüşlü, edilgen, işteş, ettirgen çatılar meydana getirmeye Devamını Oku

 • pasiflik: Pasif olma durumu Örnek: Kalabalıktan kaçmış, pasiflik, kendi içine çekilmişlik içinde bir çeşit anarşizme yaklaşmış. H. Taner Bazı ortamlarda, metal veya alaşımın soy metal gibi özelliklere sahip olması. Kimyasal aktifliğin beklendiği şartlar altında Devamını Oku

 • çeki: Tartı. İki yüz elli kiloya eşit olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Devamını Oku

 • çekiş: Çekme işi veya biçimi Örnek: Bir düğümü bir çekişte açmak imkânını temin eden kesik ip ucunu bulunca durdular. P. Safa Bir motorun çekme gücü. Ağız kavgası. Devamını Oku

 • çekiç: Çivi çakma, madenleri dövme vb. işlerde kullanılan saplı bir el aleti. Yaklaşık 1,20 m uzunluğundaki madenî tele bağlı ve ağırlığı 7,257 kg olan gülle. Devamını Oku

 • çekiştirmek: Uçlarından tutarak ayrı yönlere doğru çekmek. Tekrar tekrar çekerek koparmak Örnek: Bir şeye canı sıkıldığı vakit elini ensesine atar, saçının örgülerini yakalayarak çekiştirip dururdu. R. N. Güntekin Bir kimsenin kötü taraflarını uzun uzadıya Devamını Oku

 • aidiyet eki: İlgi eki. Bk. iyelik eki Devamını Oku

 • gezi çeki: Gezilerde, gidilen ülkenin ulusal parası ile ödeme olanağı sağlayan bir çek türü. Devamını Oku

 • çekiç atma: Çekicin en uzağa atılması temeline dayanan atletizm dalı. Atma aracını çevirerek, vücudu kendi ekseni çevresinde döndürerek ya da her ikisini kullanarak elde edilen hızla çekici atma döngüsü üstünden ileriye doğru Devamını Oku

 • çekiç makinesi: Ayakkabı imalatında taban köşelerinin burun kısımlarını incelten ve köseleleri döverek düzelten bir makine. Devamını Oku

 • olumsuzluk eki: Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçede bu kavram -ma, -me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi. Eylem soylu sözcüğe olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçede bu Devamını Oku

 • belirteç eki: Bazı sözcüklere gelerek belirteç kuran yapım eki : -in (ilk-in, yaz-ın, kış-ın, güz-ün, gündüz-ün) , -ler-i (gece-ler-i, sabah-lar-ı, akşam-lar-ı) ; -leyin (sabah-leyin, akşam-leyin) ; -ce (böyle-ce, öyle-ce, şöyle-ce) ; -cesine (sürünür-cesine, ölür-cesine) vb. Devamını Oku

 • şart eki: Tasarlama kiplerinden şart şeklini ifade eden -sA eki. Örnekler için bk. şart cümlesi ve şart kipi. Devamını Oku

 • kuvvetlendirme eki: Bk. pekiştirme eki. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar