passed sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte passed kelimesinin manası:

 1. Geçmek, geçirmek, aşmak, devretmek, vermek, uzatmak, piyasaya sürmek, pas vermek, açmak (kilit), söylemek, bildirmek, dönüşmek, dinmek, onaylanmak
 2. Geçen

passed ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • pass: Passive. Geçmek, geçirmek, aşmak, devretmek, vermek, uzatmak, piyasaya sürmek, pas vermek, açmak (kilit), söylemek, bildirmek, dönüşmek, dinmek, onaylanmak Devamını Oku

 • pronounce: Telaffuz etmek, söylemek, ilan etmek, duyurmak, bildirmek, ileri sürmek, fikrini söylemek Telaffuz etmek, söylemek Devamını Oku

 • suggest: Önermek, teklif etmek, akla getirmek, tavsiye etmek, fikir vermek, telkin etmek, aşılamak, izlenimini uyandırmak, öne sürmek, ima etmek, sezdirmek Öne sürmek ileri sürmek Devamını Oku

 • declare: Açıklamak, beyan etmek, ifade vermek, ilan etmek, bildirmek; fikrini belirtmek, deklarasyon yapmak; afişe etmek İlân etmek, beyan etmek, ifade etmek, ortadan söylemek, alenen söylemek Devamını Oku

 • inform: Bilgi vermek, haber vermek, söylemek, bildirmek Şekil vermek, canlandırmak Devamını Oku

 • convey: Nakletmek, götürmek, taşımak Geçirmek İfade Devamını Oku

 • reach: Uzatmak Elini uzatıp almak veya alarak vermek Devamını Oku

 • tell: Ark höyük. Söylemek, nakletmek, hikâye etmek, anlatmak Devamını Oku

 • beyan etmek: Bildirmek, söylemek, ileri sürmek, anlatmak. Devamını Oku

 • göçermek: Bir kimseden diğer kimseye geçirmek, havale etmek, devretmek. Bitkileri yerinden, çıkarıp başka yere dikmek, değiştirmek, göçürmek. Devamını Oku

 • enunciate: Kesinlikle ifade etmek, söylemek, bildirmek, ilan etmek, ileri sürmek, iddia etmek Telaffuz etmek Devamını Oku

 • report: Söylemek, anlatmak, nakletmek Rapor vermek veya yazmak Devamını Oku

 • utter: Bütün butun, tam, mutlak Son derece Devamını Oku

 • deliver: Tevdi etmek, teslim etmek, bırakmak, vermek Kurtarmak, serbest bırakmak Devamını Oku

 • extend: Genişletmek, yaymak, uzatmak, devam ettirmek, yardım eli uzatmak, vermek, genişlemek, büyümek, uzamak, avcı hattına yayılmak Uzatmak, yaymak Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar