pathos sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte pathos kelimesinin manası:

 1. Merhamet ve sempati gibi his uyandırma gücü veya yeteneği.
 2. Dokunaklı özellik, acıma

pathos ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • charismatic: Etkileyici, çekici, sempati uyandıran, büyüleyici bir çekiciliğŸi olan Devamını Oku

 • sympathy: Karşısındaki ile aynı şeyi hissetme, halden anlama, duygudaşlık, sempati, şefkat His veya yaratılış uygunluğu Devamını Oku

 • güzellik: Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün Örnek: Güzellik de uçar gider, zenginlik de erir biter. H. Taner Okşayıcı söz veya davranış, iyilik, yumuşaklık. Ahlak ve fikrî nitelikleriyle hayranlık uyandıran şey. Devamını Oku

 • nitelik: Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet Örnek: Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş. A. İlhan Bir şeyin iyi veya kötü oluşu, kalite. Bireyi, nesne veya yaşantının bir Devamını Oku

 • sympathy strike: Sempati grevi, destek grevi. arouseo.´s sympathies for birinin (birinden/bir şŸeyden) yana olan duygularını uyandırmak. Devamını Oku

 • soyut ad: Varlığı düşünce yoluyla kabul edilen ve söylendiğinde, zihinde belli bir görüntü veya tasavvur uyandırmayan kavramın adı: Soy, ün, düz, korku, söz, bilgi, gönül, kötülük, güzellik, doğruluk vb. Karşıtı somut ad’dır. Devamını Oku

 • classical beauty: Klasik güzellik, antik Yunan veya Romalılar’ın idealize ettiğŸi güzellik anlayışŸına göre güzellik Devamını Oku

 • poignant: Acı keskin Şiddetli tesirli müessir,ıstıraplı dokunaklı Devamını Oku

 • sokuşturmak: Dar bir yere zorla veya iterek sokmak. Belli etmeden kötü bir malı vermek. Devamını Oku

 • fakültatif: Değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan. Hücre içinde veya oksjensiz koşullar gibi özel bir çevrede de yaşama yeteneğinde olma. Devamını Oku

 • sanlık: (Söz sanatı terimi) Kelimeyi tanıtma veya belirtme gibi bir rol oynamak için değil de sırf ona güzellik, kuvvet, parlaklık gibi bir renk vermek için kullanılan sıfat. Devamını Oku

 • gafur: “Çok bağışlayıcı, merhamet eden ve bağışlayan” anlamlarında Allah’ın sıfatlarından biri. Bağışlayan, merhamet eden. Devamını Oku

 • özelik: Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği. Bk. özellik. Devamını Oku

 • pathetic: Acıklı, dokunaklı, etkileyici, tesirli, heyecan verici Acınacak, acıklı, dokunaklı, hazin, ümitsiz, yürek parçalayıcı Devamını Oku

 • pitiful: Merhamet uyandıran, acınacak halde olan Değersiz, aşağılık Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar