pazar değeri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte pazar değeri kelimesinin manası:

 1. Taşınmaz değerlendirmelerinde, kamulaştırma işlemlerinde ve vergilemede kullanılan ve pazarda istekli bir alıcının istekli bir satıcıya ödemeyi üstlenebileceği karşılık parası.

pazar değeri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kamulaştırma değeri: Bir kamulaştırma işleminde, taşınmazın yargı ve yönetim orunlarınca saptanan değeri. Devamını Oku

 • cari pazar değeri: Bk. piyasa fiyatı Devamını Oku

 • kamuya yararlılık vargısı: Bir taşınmazın kamulaştırılması için, kamulaştırmayı yapacak yetkili örgenlerce, taşınmazın gerçekten kamuya yararlı bir işgörünün yerine getirilmesinde kullanılacağına ilişkin güvenceye bağlanması; kamulaştırma işleminin önkoşulu olan vargı. Devamını Oku

 • nesnel değer: Bir taşınmazın, yasa ile saptanan ve günün alım satım değeriyle bağlı olmayan, kamulaştırmalarda taşınmaz iyesinin değil, toplumun yararını gözetmeye yarayan değeri. Devamını Oku

 • sürümdeğer: Bir alıcının, bir satıcıya, özgür pazar koşulları içinde, toprak karşılığında ödemeye istekli olduğu ve genellikle, kamulaştırma işlemlerinde, vergileme amacıyla yapılan yazımlarda kullanılan değer. Devamını Oku

 • kullanım değeri: Bk. değer 2 Bir taşınmazın, onu kullanan kimse için taşıdığı değere dayanan ederi. bkz. sürümdeğer, öznel değer. Devamını Oku

 • tutmalık değeri: Bir taşınmaz malın, tutmanlığa verildiği varsayılarak yılda getireceği gelire göre hesaplanan satış değeri. Devamını Oku

 • gizilgüç değeri: Bir taşınmazın gelecekte sağlayacağı gelir ya da üzerinde yapılacak bayındırlık ve iyileştirme etkinlikleri göz önünde tutularak saptanan varsayımsal değeri. Devamını Oku

 • para basımında maden değeri eşitliği: Para basımında aynı değerli madeni kabullenen iki devlet parasında bulunan madenler değeri, oranı. Devamını Oku

 • pazar potansiyeli market potential: incelenen pazarda beklenen toplam talep. belirli bir dönemde, belirli bir düzeyde pazarlama aktivitesi ile belirli bir segmentte müşterilerin satın alabileceği toplam ürün miktarı. Devamını Oku

 • gros protein değeri: Civcivler için yem proteinlerinin kalitelerini belirlemek için kullanılan protein değerlendirme sistemi, GPD. Devamını Oku

 • viskozite değeri: 100 cm³ sıvının akıcılık ölçeği olarak kullanılan kabın deliğinden boşalma süresinin saniye olarak miktarı. Devamını Oku

 • konservelerde F değeri: Sağlık açısından en riskli ve sıcaklığa en dayanıklı mikroorganizmalar baz alınarak belirlenen, konservelerin sterilizasyon aşamasında kullanılan değer. Devamını Oku

 • gayrimenkul sertifikaları pazarı: Bk. taşınmaz belgeleri piyasası Devamını Oku

 • asitlik değeri: Gıda maddelerinde titrasyonla saptanan ve titrasyonda kullanılan alkalinin normalitesine göre ifade edilen asitlik miktarı, asitlik derecesi, titrasyon asidite, total asitlik, potansiyel asitlik, toplam asitlik. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar