pearson çarpıklık ölçüsü sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte pearson çarpıklık ölçüsü kelimesinin manası:

 1. Aşağıdaki biçimde verilen çarpıklık ölçüsü : (ortalama-ortanca) /ölçünlü sapma. Pearson türü dağılımlar için (…) ilk iki beklem oranı olmak üzere, bu çarpıklık ölçüsü, (…) oranı ile verilir ay.bk. beklem oranı.

pearson çarpıklık ölçüsü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • olağanbasıklık: (…) beklem oranının, olağan dağılım için elde edilen değere eşit olduğu durum. Beklem oranı bu değerden küçük ise, dağılımın çokbasıklığından, büyük ise azbasıklığından söz edilir. Devamını Oku

 • sekizinci tür dağılım: (Kuramsal istatistik) Olasılık yoğunluk işlevi, k bir değişmez olmak üzere, (…) biçiminde verilen, Pearson türünden bir sıklık dağılımı. Devamını Oku

 • dokuzuncu tür dağılım: (Kuramsal istatistik) Olasılık yoğunluk işlevi, k bir değişmez olmak üzere,(…) biçiminde verilen Pearson türünden bir sıklık dağılımı. Devamını Oku

 • altıncı tür dağılım: (Kuramsal istatistik) Olasılık yoğunluk işlevi, k bir değişmez olmak üzere, (…) biçiminde verilen Pearson türünden tek doruklu ve çarpık bir sıklık dağılımı. Devamını Oku

 • yedinci tür dağılım: (Kuramsal istatistik) Olasılık yoğunluk işlevi, k bir değişmez olmak üzere,(…)biçiminde verilen Pearson türünden tek-doruklu ve bakışımlı bir sıklık dağılımı, t-dağılımı bu türdendir. Devamını Oku

 • onbirinci tür dağılım: (Kuramsal istatistik) Olasılık yoğunluk işlevi, k bir değişmez olmak üzere, (…)verilen Pearson türünden J-biçimli bir sıklık dağılımı, Pareto dağılımı bu türdendir. Devamını Oku

 • özgül ağırlık: Bir cismin 1 cm³ hacmindeki parçasının ağırlığı. Bir özdeğin verilen bir oylumdaki kütlesinin, aynı oylumlu 4°C’daki suyun kütlesine oranı. Devamını Oku

 • gauss winckler eşitsizliği: (Kuramsal istatistik) Sürekli bir dağılımın doruk değeri çevresindeki beklemlerini içeren bir eşitsizlik. (…) r’yinci salt beklem olmak üzere eşitsizlik, (…) biçiminde verilir. Devamını Oku

 • bağıntı katsayısı: Değişkenler arasındaki bağıntının ölçü ve doğrultusunu saptamak üzere bir serpilmenin gösterdiği toplam sapma içinde açıklanmamış sapmanın oranı olarak bulunan ve + 1’le -1 arasında değişen değer. bkz. açıklanmış sapma. Devamını Oku

 • ardışık olasılık oran sınaması: (örk.) (…)önsavına ve (…)önsavına ilişkin olasılıklar olmak üzere (…)olasılık oranının B ve A gibi iki değişmez arasında olup olmamasına göre yapılan sınama. (…)ise örnekleme sürdürülür. Devamını Oku

 • dörttebirlik çarpıklık ölçüsü: Bir sıklık dağılımının çarpıklık derecesini dörttebirliklere dayanarak veren ölçü. Alt dörttebirlik (…) olur. Devamını Oku

 • çarpıklık: Çarpık olma durumu, eğrilik Örnek: Dayımın yüzünde de bir acayiplik, bir çarpıklık hasıl oldu. R. H. Karay Bir tahtanın, tablanın ya da işin yüzey düzgünlüğünün bozulması hali. Dağılımın simetrik olup olmadığına bakan bir Devamını Oku

 • gama katsayıları: (…)Birikintiler olmak üzere,(…)biçiminde verilen, beklem oranlarına ya da beta katsayılarına benzer katsayılar. Devamını Oku

 • çarpım beklemi: (Kuramsal istatistik) Birleşik dağılım işlevi (…). anlamdaş birleşik beklem, çok-değişkenli beklem. Devamını Oku

 • aydınlıkların düzgünyayılmışlık çarpanı: Verilmiş bir yüzeyde en az aydınlığın ortalama aydınlığa oranı. Bazen en az aydınlığın en çok aydınlığa oranı kullanılır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar