pekiştirme ünlüsü sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte pekiştirme ünlüsü kelimesinin manası:

 1. Pekiştirmeli kelimelerde kavramı güçlendirmek için türeyen ünlü: Yap-a-yalnız, çep-e-çevre, güp-e-gündüz gibi.
 2. Pekiştirmeli sözcüklerde kavramı kuvvetlendirmek için türeyen ünlü: Sap-a-sağlam, yap-a-yalnız, çep-e-cevre, güp-e-gündüz örneklerinde olduğu gibi.

pekiştirme ünlüsü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • pekiştirmeli sıfat: Pekiştirmeli kelime biçiminde kurulmuş sıfat. (Derleme.. pekiştirme sıfatı) Pekiştirmeli sözcük biçiminde kurulmuş sıfat: Kupkuru ağaç, sapsağlam adam, yemyeşil ova, tertemiz ev, mosmor eller, apaçık söz, ipince dilim vb. Devamını Oku

 • pekiştirmeli ad: Pekiştirmeli sözcük biçiminde kurulmuş ad: Tortop (tor-top) , güpegündüz (güp-e-gündüz) , çepeçevre (çep-e-çevre) vb. Devamını Oku

 • pekiştirme: Pekiştirmek işi. Kök kelimenin belirttiği özelliği çeşitli yollarla yoğunlaştırma, bk. pekiştirilmiş kelime. Devamını Oku

 • pekiştirme çizelgesi: Uyaran-tepki öğreniminde, deneğin kaçıncı uygulamada tepkiyi pekiştireceğini belirleyen çizelge. Devamını Oku

 • pekiştirmeli belirteç: Pekiştirmeli sözcük biçiminde kurulmuş belirteç: Apansız karşılaştık; Apansızın geldi; Çarçabuk gitti; Apaçık konuştu; Tertemiz giyinmiş; Mosmor oldu; Sapsarı kesildi; Evi güpegündüz soymuşlar; Kedi tortop olmuş uyuyor vb. Devamını Oku

 • pekiştirmeli zarf: Pekiştirmeli kelime biçiminde kurulmuş zarf. Devamını Oku

 • pekiştirmeli isim: Pekiştirmeli kelime biçiminde kurulmuş isim. Devamını Oku

 • iç seste ünlü türemesi: Türkçenin hece yapısına aykırı olan yabancı kelimelerde söyleyişi kolaylaştırmak, Türkçe kelimelerde de anlama güç katmak üzere kelimenin iç sesinde ünlü türemesi olayı. Başlıca türleri şunlardır: İki ünsüzle başlayan tek heceli yabancı kelimelerde iki ünsüz arasında: tren > tiren, grup > gurup, kral > kıral, klüp > kulüp vb. || Sonu iki ünsüzle biten tek heceli Devamını Oku

 • pekiştirme edatı: Dahi, dA ki, bile gibi kelimelerin, kelime gruplarının, cümlelerin sonlarına gelerek onları önceki veya sonraki kelimelere, kelime gruplarına ve cümlelere bağlayan; bu bağlama görevleri yanında sonuna geldiği dil birliklerine dikkat çekme, güçlendirme, belirtme işlevi de katan edatlar: || Üçüncü bir nokta da İstanbul fethinin Malazgirt’ten başlayan bir hamleyi tamamladığı hakikatidir (A. H. Tanpınar, Yaşadığım Gibi, Devamını Oku

 • üleştirme sıfatı: Paylaştırma kavramı veren sıfat. Türkçede bu kavram -ar, -er, -şer ekiyle sağlanır: Otuzar kitap. Birer elma. İkişer kalem. Altışar lira gibi. (Derleme.. tevzii sayı sıfatı) Paylaştırma kavramı veren sıfat. Türkçede Devamını Oku

 • pekiştirmeli özne: “Kendi” dönüşlü zamiriyle kuvvetlendirilmiş özne. Dönüşlü adılla kuvvetlendirilmiş özne: Ben, kendim gördüm; Şen, kendin istedin; Biz, kendimiz razı olduk; Siz, kendiniz verdiniz; Onlar, kendileri hatırlattılar örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • pekiştirme basamakları: Bir dizi eylemin, ödüle yaklaştıkça güç kazandığı aşamalar. Devamını Oku

 • pekiştirme eki: Ad veya ad soyundan bir kelimeye gelerek anlamını güçlendiren ek veya ekleşmiş edat. Eski Türkçede birkaç türü bulunan bu ek, günümüzün yazı dillerinde ve lehçelerde daha çok kalıntılar hâlinde sürmektedir. Bu eklerin başlıcaları +Ok ve +k, +ÇA, +ÇAk, +kInyA > +kIyA, yme > +mA, +m’dir. ET. timinök (<timin+ök: hemencecik), neçük (<neçe+ök: nasıl?), barça (<bar-ır+ça: bütün, Devamını Oku

 • tepkisel pekiştirme: (Freud) Bilinçteki bir sürecin, bilinçaltındaki bir süreci karşı yönde harekete geçirmesi. Devamını Oku

 • peki: Evet. Madem öyle ise Örnek: Peki ama benim ne olduğumu henüz muayene etmediniz. R. H. Karay Pekâlâ. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar