Pentatrichomonas sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte Pentatrichomonas kelimesinin manası:

 1. Beş adet anteriyor falgelluma sahip, Trichomonas cinsini içeren parazitik protozoa.

Pentatrichomonas ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • Enteromonadina: Zoomastigophorea sınıfında, Diplomonadida takımında bulunan, 1-4 kamçı içeren bir karyomastigonta sahip, Enteromonas cinsini içeren parazitik protozoa alt takımı. Devamını Oku

 • Paramyxida: Ascetospora şubesinde, Paramyxea sınıfında bulunan Paramyxa cinsini içeren parazitik protozoa takımı. Devamını Oku

 • trichomonas: Bk. trikomonas Trichomonadida takımında, Zoomastigophorea sınıfında bulunan omurgalı ve omurgasızların sindirim sisteminde ve ürogenital sisteminde parazitlenen, pelta, aksostil, dalgalı zar ve 3-5 anteriyor falgelluma sahip kamçılı protozoa cinsi. Kimi sınıflandırma Devamını Oku

 • Opalinida: Opalinata alt şubesinde, Opalinatea sınıfında bulunan Opalina cinsini içeren silyumlu parazitik protozoa takımı. Devamını Oku

 • Hexamita: Diplomonadida takımında, Diplomonadina alt takımında bulunan iki adet anteriyor çekirdek, altı anteriyor, iki posteriyör kamçı bulunmasıyla belirgin kamçılı protozoa cinsi. Hexamita meleagridis evcil ve yabani kümes hayvanlarında, H. muris sıçan, fare, hamster ve yabani kemiricilerde, H. salmonis alabalık ve salmonlarda ve H. columbae güvercinlerde enfeksiyona neden olan türleridir. Devamını Oku

 • Paramyxea: Ascetospora şubesinde bulunan her biri pariyetal hücreler ve bir sporoplazm içeren bisellüler sporlara, kesintisiz bir spor duvarına sahip, polar tüpleri bulunmayan parazitik protozoa sınıfı. Devamını Oku

 • Diplomonadida: Mastigophora alt şubesi, Zoomastigophorea sınıfında bulunan genellikle parazitik, her iki yan tarafı simetrik, her birisi 1-4 kamçıya sahip bir veya iki karyomastigontu bulunan, Diplomonadina ve Enteromonadina alt takımlarını içeren protozoa takımı. Devamını Oku

 • Trichomonas foetus: Sığırların genital sisteminde parazitlenerek sığır trikomoniozisi adı verilen veneral hastalığa neden olan, boğalardan ineklere çiftleşme yoluyla bulaşan veya suni tohumlama yoluyla bulaşan, gebeliğin erken dönemlerinde yavru atma, piyometra ve kısırlığa neden olan üç adet anteriyor kamçıya sahip paraziter protozoa türü, Tritrichomonas foetus. Devamını Oku

 • Microsporea: Microspora şubesinde bulunan, Minisporida ve Microsporida takımlarını içeren parazitik protozoa sınıfı. Devamını Oku

 • Pelobiontida: Lobosea sınıfında, Gymnamoebia alt sınıfında bulunan Pelomyxa cinsini içeren, toprak ve suda yaşayan, büyük, silindirik, çok çekirdekli, monopodial ve serbest yaşamlı ameboyit protozoa takımı. Devamını Oku

 • Retortamonadida: Mastigophora alt şubesinde, Zoomastigophorea sınıfında bulunan birisi ventral sitosomal bölgeyle ilişkili olarak arkaya yönelen 2-4 kamçıya sahip, golgi cismi ve mitokondrileri bulunmayan, hücre iskeletleri trikomonadidlere benzeyen, birçok omurgalı ve omurgasızın bağırsaklarında bulunan ve sitostomlarıyla beslenen, patojeniteleri her zaman düşük olan, Chilomastix ve Retortamonas cinslerini içeren, parazitik bağırsak kamçılılarının bulunduğu protozoa takımı. Devamını Oku

 • Trichomonadida: Parabasalidea üst takımında, Zoomastigophora sınıfında bulunan 6-8 kamçıya sahip karyomastigontları bulunan, kamçılardan birisi arkaya ilerleyen veya serbest veya vücut yüzeyine yapışık veya proksimal bir segmente sahip olan, dalgalı zarı (bulunduğu durumlarda) flagelluma bağlı olan, pelta ve kontraktil olmayan bir aksostile sahip, yalnızca birkaç türünün gerçek kistleri bulunan paraziter protozoa takımı. Dientamoeba, Histomonas, Monocercomonas ve Trichomonas Devamını Oku

 • Zoomastigophorea: Sarcomastigophora şubesinde, Mastigophora alt şubesinde bulunan zooflagellatalar olarak adlandırılan, kromatofordan yoksun, heteretrof beslenen, ya kommensal veya parazitik yaşam süren, kimileri bir veya daha fazla sayıda kamçıya sahip, kimileri ise kamçıyla veya kamçısız ameboyit hareket eden, Parabasilidea üst takımı ve Choanoflagellida, Kinetoplastida, Proteromonadina, Retortamonadida, Diplomonadida ve Oxymonadida takımlarını içeren protozoa sınıfı, Zoomastigophora. Devamını Oku

 • Ciliophora: Yaşam sikluslarının kimi dönemlerinde hareket etme ve gıda temininde rol oynayan silyalara, makro ve mikro olmak üzere iki çeşit çekirdeğe, vücuttaki fazla suyu atmaya yarayan kontraktil vakuollere sahip, konjugasyon, otogami ve sitogami gibi seksüel evrelerin görüldüğü, kimileri serbest yaşamlı, kimileri omurgalı ve omurgasızlarda kommensal, kimileri ise parazitik olan, Kinetofragminophorea, Oligohymenophorea ve Polyhymenophorea sınıflarını içeren protozoa Devamını Oku

 • Trichomonas tenax: İnsanların ve primatların ağzında özellikle dişlerin çevresindeki diş taşlarında, çürük dişerin boşluklarında ve periodontal hastalıklarla ilgili lezyonlarda ve tonsiller kriptlerde bulunan dört adet anteriyor kamçıya sahip kommensal bir protozoon, Tetratrichomonas buccalis. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar