perifolikülitis sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte perifolikülitis kelimesinin manası:

 1. Kıl foliküllerinin çevresinde yangı hücrelerinin bulunması.

perifolikülitis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • folikülitis: Folikül veya foliküllerin yangısı. Esas olarak derideki kıl foliküllerinin yangısını ifade etmekle birlikte, diğer tip foliküllerin yangısı için de kullanılır. Devamını Oku

 • stafilokokkal folikülitis ve frunkulozis: Stafilokoklara bağlı kıl folikülü ve deri altı bağ dokusunun yangısı. Köpek, at, keçi ve koyunlarda yaygın olarak görülür. Devamını Oku

 • steril eozinofilik folikülitis: Köpek, kedi, inek ve atlarda ender olarak görülen, deride kaşıntısız, kabuklu kabartı, deri döküntüsü ve foliküllerin etrafında eozinofil lökosit infiltrasyonuyla belirgin yangısal reaksiyon. Köpeklerde sivrisinek ısırıklarına, kedi ve atlarda ise, atopi, yiyecek alerjisi, onkoserkiyazis, sivrisinek veya pire ısırığı aşırı duyarlılığıyla ilişkilidir. Devamını Oku

 • konjunktivitis follikülaris: Köpeklere özgü üçüncü göz kapağının konjunktivasında yer alan lenf foliküllerinin belirginleşmesiyle belirgin konjektiva yangısı. Devamını Oku

 • kalıcı folikül: İç çapı 10 mm ve 10 mm’den büyük, en az 5 gün ovule olmadan kalan folikülün bulunması ve başka bir foliküler gelişmenin olmadığı durum, persistan folikül. Devamını Oku

 • kangrenli selülitis: Kangrenli deri yangısı. Devamını Oku

 • vaskülitis: Kan damarlarının yangısı. Enfeksiyöz veya alerjik nedenlerle biçimlenir ve tromboz oluşuna öncülük edebilir, anjitis. Devamını Oku

 • divertikülitis: Sindirim kanalı duvarında, genellikle bağırsaklarda oluşan yerel kese tarzındaki genişlemenin yangısı. Devamını Oku

 • aysberg teorisi: Anestezik madde moleküllerinin çevresinde su moleküllerinin sürekli toplandığını ve böylece buz dağı görünümünde bir yapı oluşturduğunu ileri süren teori. Devamını Oku

 • alellerin ayrışımı ilkesi: Eşey hücrelerinin oluşumu sırasında bir genin alellerinin birbirinden ayrılarak meydana gelen eşey hücrelerinin yarısında bu alellerden birinin, öbür yarısının ise diğerinin bulunması. Devamını Oku

 • migrasyon: Göç Bk. göç Yangı sürecinde Devamını Oku

 • foliküler: Folikül veya foliküllerle ilgili olan. Foliküle benzeyen, folikül gibi. Devamını Oku

 • epidermis kisti: Dermiste, kıl foliküllerinin kıl, epidermis parçaları veya bitkisel materyalle tıkanması sonucu oluşan, tek veya çok sayıda, bir santimetre’den küçük, keratin içeren, yassı hücreli karsinoma dönüşebilen veya keratinin dermise dağılmasıyla pyogranülomlu yangıya neden olabilen, epitelle döşeli patolojik boşluk, huni kisti, yağ kisti, epidermoid kist. Devamını Oku

 • irinli yangı: Yangı sıvının içerisinde önemli oranda irin bulunmasıyla belirgin vücut reaksiyonu, purulent yangı, suppuratif yangı. Devamını Oku

 • ikincil folikül: Yumurtalıkta folikül gelişiminde ovumu saran çok katlı epitelden oluşan ve ovositusla folikül epiteli arasında membrana pellusida bulunan folikül, sekunder folikül. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar