perisit sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte perisit kelimesinin manası:

 1. Bk. adventisya hücresi
 2. Kılcal damarlarda bulunan ve makrofajlara dönüşebilen hücre olarak da bilinen bağ doku kökenli, miyoepiteliyal, adventisyal hücre, perivasküler hücre. Perisitlerde; miyozin, aktin ve tropomiyozinin bulunması bu hücrelerin kasılma özelliğine sahip oluklarını gösterir.

perisit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tropomiyozin: Kalsiyum iyonlarının yokluğunda aktin ve miyozin ipliklerinin etkileşimini ve kasılmayı engelleyen, çizgili kasın ince ipliklerinde bulunan, üzerinde yedi aktin ve üç troponin bağlama yeri bulunan, her biri yaklaşık 35000 molekül ağırlığında iki paralel alfa heliks yapısındaki polipeptidin oluşturduğu halkalanmış halka şeklindeki bir protein. Devamını Oku

 • monosit: (Yun. monos: tek; kytos: boşluk) Oval ya da at nalı şeklinde bir çekirdeği olan, farklılaşarak makrofajları oluşturan ve dokular arasına geçen, fagositoz yapan büyük kan hücresi. Kanda bulunan, kemik iliği Devamını Oku

 • goblet hücresi: Genellikle sindirim ve solunum sistemlerini astarlayan tek tabakalı örtü epitel hücrelerinin aralarında bulunan, mukus salgılayarak çevredeki hücrelerin yüzeyinin korunması ve kayganlığını sağlayan, çekirdeği bazal bölgeye yakın bulunan, kadeh şeklindeki tek hücreli bir bez. Kadeh hücresi. Devamını Oku

 • çizgili kenar: Bağırsak epitelinde silindirik hücrelerin üst yüzeyinde emme yüzeyini genişletmek maksadıyla oluşan, içinde aktin filâmentlerinden oluşmuş göbek proteinleri bulunan, ışık mikroskobunda hücrelerin üzerinde ikinci bir çizgi görüntüsü oluşturan, düzgün sıralı mikrovillüs denilen parmak şeklindeki katlanmaların oluşturduğu yapı. Devamını Oku

 • izomorfizm anlamında tek: Bir P özelliği verildiğinde bir matematiksel yapıdaki bir eleman P özelliğine sahip olunca başka bütün P özelliğine sahip elemanlarla izomorf ise, P özeliğine sahip elemanlaraizomorfizm anlamında tektir denir. Devamını Oku

 • adiemorrhysis: kılcal damarlarda (kapilerlerde) kan akımının tıkanması. Devamını Oku

 • miyozin: Pek çok hücrede ve çizgili kasta bulunan, çizgili kasnı kalın ipliklerinin esas bileşeni olan, uzun iki iplik şeklinde, bir alfa heliks kuyruk, bir boyun ve ATPaz faaliyeti bulunan iki küresel baştan oluşan,miyozin I,miyozin II,miyozin V tipleri olan bir protein. Kalın iplik. Devamını Oku

 • a bandı: (Yun. anisos: eşit olmayan; trope: dönüş) Kas tellerinde görülen ve açık renk bantlarla (I bandı) almaşık olarak dizili koyu renkli bantlar olup uç taraflarında ince iplikler ile iç içe bulunan, kalın miyozin ipliklerinin bulunduğu bölgeler. Anizotropik bant. Devamını Oku

 • a bandı: (Yun. anisos: eşit olmayan; trope: dönüş) Kas tellerinde görülen ve açık renk bantlarla (I bandı) almaşık olarak dizili koyu renkli bantlar olup uç taraflarında ince iplikler ile iç içe bulunan, kalın miyozin ipliklerinin bulunduğu bölgeler. Anizotropik bant. Devamını Oku

 • miyofibroblast: Bağ doku hücresi ve düz kas hücresinin kimi ortak yapısal özelliklerine sahip, yaraların büzüşmesinde ana rol oynayan iğsi hücre. Kasılma yeteneğinde olduğundan, geniş yüzeyli yaralarda yara yüzeyinin daralmasını önemli görev üstlenir. Devamını Oku

 • akto miyozin: (Yun. aktis = ışın, mys = kas): Kas tellerinin kimyasal yapısında bulunan ve miyozin ile aktinin birleşmesinden meydana gelen kasılma yeteneğine sahip kas proteini. Devamını Oku

 • rigor: Katılık Kas lifleri ATP ve fosforilkreatinden tamamen yoksun kaldıklarında aktin-miyozin bağlarının çözülmemesi sonucu kasların kasılı kalarak aşırı derecede sertleşmesi. Devamını Oku

 • Barbados siyah karınlı koyunu: Çok kısa yapağıya sahip, Afrika kökenli olduğu kabul edilen, rengi tan renginden siyah, sarı ve hatta benekli çeşitlere kadar değişebilen, karın bölgesi siyah renkli koyun ırkı. Devamını Oku

 • ara iplikçikler: Hücrelere hareketlilik kazandıran aktin ve miyozin iplikçikleri arasında bulunan, hareket olaylarına katılmayan, hücreleri destekleyerek birbirlerine bağlanmalarını sağlayan ve kontraktil iplikçiklere bağlantı yeri oluşturan iplikler, intermediyer filamanlar. Epitel hücrelerinde tonofilamanlar, sinir hücrelerinde nörofilamanlar, iskelet ve kalp kası tellerinde desmin iplikçikleriyle bağ dokuda bulunan vimentin iplikçikleri ara iplikçiklerdir. Devamını Oku

 • sekuestrasyon: Malarya gibi parazitlerle enfekte alyuvarların kılcal damarlarda kalması durumu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar