perkutan sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte perkutan kelimesinin manası:

 1. Sağlam deri yoluyla geçen, perkutanöz.

perkutan ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • perkutan translumber piyelografi: Anterograd piyelografi. Devamını Oku

 • anterograd pyelography: Perkutan translumber piyelografi Devamını Oku

 • endermic: Cilt içine işleyen, cilde surülen Deri yoluyla emilen (İlaç tedavisinde) Devamını Oku

 • skrotum: Memelilerde içinde testisler bulunan dış kese. Böceklerde testis örtüsü. Devamını Oku

 • furunkul: Deri ve deri altı dokusunda, ortasında bir kabuk veya göbeklenme gösteren, yerel irinli yangıyla belirgin bir çeşit deri çıbanı, çıban, furunkulus, kan çıbanı. Genellikle stafilakoklar kıl folikülleri vasıtasıyla ve onlarda yangı oluşturarak deri altı dokusuna ulaşırlar. Devamını Oku

 • dermabrasion: Dermabrazyon Dermabrazyon, deri düzeltme, sıyırma yoluyla yara izleri ve benlerin yok edilmesi Devamını Oku

 • kıyasen: Kıyas edilerek, kıyas yoluyla. Karşılaştırarak, oranlayarak. Devamını Oku

 • akciğer şarbonu: Şarbon etkenlerinin solunum yoluyla alınmasıyla, deri ve yün işçilerinde görülen, septisemi ve toksemiyle komplike olabilen bir meslek hastalığı, pulmoner şarbon. Devamını Oku

 • ektoderm: Dış deri. Derinin en dış tabakası. Devamını Oku

 • leather bound: Deri ile ciltlenmişŸ, kısmen veya tamamen deri ile bağŸlanmışŸ; deri ile kaplanmışŸ (kitap için kullanılan genel terim) Devamını Oku

 • pemfigus: Klinik olarak içleri sıvı veya irin dolu kabarcık, erozyon ve ülserlerle; histolojik olarak hücreler arası bağlantının kaybıyla, immünolojik olarak deri, mukoza-deri sınırı, ağız mukozası, yemek borusu, deri ve vajinada keratinositlerin adezyon moleküllerine karşı pemfigus antikorları olarak da bilinen, antikorların gelişmesiyle belirgin, kedi, köpek ve atlarda görülen, deri ve mukozaların otoimmün deri hastalığı. Devamını Oku

 • anterograd piyelografi: Lumbal bölgeden doğrudan iğneyle girilerek genişlemiş olan pelvis renalis içine kontrast madde verilerek grafi alınması, perkutan translumber piyelografi. Devamını Oku

 • dermis: Alt deri katmanı Bk. alt deri Devamını Oku

 • orta deri: Dış deri ve iç deri arasındaki hücre katmanı, mezoderm. (Yun. mesos: orta; derma: deri) Omurgalılarda boşaltım ve üreme organları, derinin dermis tabakası, yürek kası ve iskelet kasını meydana getiren, gastrulada Devamını Oku

 • dermatoplasty: Tahrip olmuş cildi düzeltmek için vücudun başka bir yerinden deri parçası kesip bu yere yapıştırma ameliyatı, dermatoplasti. Dermatoplasti, deri aşŸılama, yanmışŸ veya yaralanmışŸ bir deriye sağŸlıklı deri nakletme (Cerrahi) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar