peroneus sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte peroneus kelimesinin manası:

 1. Baldır kemiğine ait olan
 2. Baldır kemiğine ait olanDgr.: anat. peroneus

peroneus ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • muskulus peroneus brevis: Baldır kemiğinin altından başlayıp arka ayak tarak kemiği V’de sonlanan ve yalnızca etçillere özgü olan kas. Baldır kemiğinin altından başlayıp arka ayak tarak kemiği V’de sonlanan ve yalnızca etçillere özgü Devamını Oku

 • muskulus peroneus longus: Musculus extensor digitorum longus’un arkasında ve dış yanında, atgillerde olmayan kas. M. extensor digitorum longus’un arkasında ve dış yanında, atgillerde olmayan kas.Dgr.: anat. musculus peroneus longus Devamını Oku

 • muskulus peroneus tersiyus: Atgillerde musculus extensor digitorum longus tarafından örtülmüş olup geviş getirenlerde ve domuzda yüzeysel olarak bulunup etçillerde olmayan kas. Atgillerde m. extensor digitorum longus tarafından örtülmüş olup geviş getirenlerde ve domuzda Devamını Oku

 • muskulus peroneus tersiyus: Atgillerde musculus extensor digitorum longus tarafından örtülmüş olup geviş getirenlerde ve domuzda yüzeysel olarak bulunup etçillerde olmayan kas. Atgillerde m. extensor digitorum longus tarafından örtülmüş olup geviş getirenlerde ve domuzda Devamını Oku

 • suralis: Baldıra ait olan Baldıra ait olanDgr.: anat. suralis Devamını Oku

 • stapedius: Üzengi kemiğine ait olan Üzengi kemiğine ait olanDgr.: anat. stapedius Devamını Oku

 • ligamentum kapitis fibula kaudale: Kaval kemiğiyle baldır kemiği arasındaki arka bağ. Kaval kemiğiyle baldır kemiği arasındaki arka bağ.Dgr.: anat. ligamentum capitis fibulae caudale Devamını Oku

 • ligamentum tibiofibulare kaudale: Kaval kemiğiyle baldır kemiğini arka tarafta birleştiren bağ. Kaval kemiğiyle baldır kemiğini arka tarafta birleştiren bağ.Dgr.: anat. ligamentum tibiofibulare caudale Devamını Oku

 • radialis: Döner kemiğe ait, döner kemikle ilgili olan Döner kemiğe ait, döner kemikle ilgili olanDgr.: anat. radialis Devamını Oku

 • muskulus ekstensor digitorum longus: Atgillerde, etçillerde yüzeysel olarak geviş getirenlerde ve domuzda musculus peroneus tertius’un altında yer alıp uyluk kemiğinin altından başlangıç alıp üçüncü parmak kemiğine kadar uzanan kas. Atgillerde, etçillerde yüzeysel olarak geviş Devamını Oku

 • fibula: Bacaktaki iki kemikten dış kısımda olanıdır. Üstte Tibia ile eklem yapar diz eklemi yapısına girmez, altta ise ayak bileği eklemine iştirak eder. Kamış kemiği Devamını Oku

 • membrana interossea kruris: Kaval kemiğiyle baldır kemiği arasındaki spatium interosseum cruris’i kapatan kirişsel zar. Kaval kemiğiyle baldır kemiği arasındaki spatium interosseum cruris’i kapatan kirişsel zar. Dgr.: anat. membrana interossea cruris Devamını Oku

 • margo interosseus: Baldır kemiğinde, membrana interossea’nın bir kısmının yapıştığı bir kemik çizgisi. Baldır kemiğinde, membrana interossea’nın bir kısmının yapıştığı bir kemik çizgisi.Dgr.: anat. margo interosseus Devamını Oku

 • kaval kemiği: Baldırda olan iki kemikten kalını, bacakkalemi. Diz ile ayak bileği arasında bulunan iki kemikten içte ve kaim olanı. Tibya. Devamını Oku

 • kamış kemiği: Baldırın arka tarafında yer alan ince, uzun kemik. Diz ile ayak bileği kemikleri arasında bulunan iki kemikten dışta ve ince olanı. Fibula, baldır kemiği. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar