perquisitio sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte perquisitio kelimesinin manası:

 1. Satın alma

perquisitio ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yöneticiler mantığı çözümleyici kümesi: Yöneticilere ilişkin almaşıklık bağıntılarının gerektirdiği koşulları yerine getiren temel mantıklı çözümleyici küme. || Krş.. kipsel almaşıklık bağıntısı, bilgisel almaşıklık bağıntısı, sanısal almaşıklık bağıntısı, ödevsel almaşıklık bağıntısı, yeğleme almaşıklık bağıntısı, olmuşlu almaşıklık bağıntısı, olacaklı almaşıklık bağıntısı. Devamını Oku

 • almaşım: Bazı dillerin şekillenişinde bir kelimedeki bir veya birkaç ses öğesinin uğradığı çeşitlenme, ki ABANIK ALMAŞIMI ( Al. consonantique ) ve AÇINIK ALMAŞIMZI ( Al. vocalique ) olmak üzere ikiye ayrılır. Açınıkalmaşımmın da şu çeşitleri var: AÇINIKLARDA NİCELİK, NİTELİK, RENK ve VURGU ALMAŞIMLARI (Al. (AL voc. de quantité, qualitative, de timbre, et d’accentuation ).Abanikalmaşımı çekimlerde gramatikal Devamını Oku

 • saçaklı boşalım: Bir iletken ile çevresi arasında yay boşalmasından daha düşük gerilimde oluşan boşalma durumu. Bir uçun içinde ışıklı boşalma ile kıvılcımlı boşalma arasında oluşan durum. Devamını Oku

 • kemoreseptör: Kimyasal enerji değişikliklerini alan almaçlar, kemosensör. Dildeki lezzet tomurcukları, burundaki koku almaçları, glomus carotikum ve arcus aorticus’ta bulunan glomus aorticum ve kandaki oksijen, karbondioksit ve pH değişikliklerini alan almaçlar. Kimyasal Devamını Oku

 • reprodüksiyon: Aynısını yapma, tıpkısını meydana getirme. Çoğalma Devamını Oku

 • üreme: Canlıların cinsel hücrelerinin birleşmesinden ortaya çıkan tohumla veya doğrudan doğruya oluşturdukları sporlarla çoğalmaları, tenasül. Üremek durumu. Devamını Oku

 • televizyon belgesi: Televizyon almacı iyelerinin, almaçlarını ilgili yere yazdırmaları karşılığında aldıkları belge. (Türkiye’de, 3222 sayılı Telsiz Yasasına göre, almaç iyeleri, PTT’den “Genel Telsiz Telefon Neşriyatını Almağa Mahsus Tesisata Ait Ruhsatname” adıyla bu çeşit bir belge almak zorundadırlar). Devamını Oku

 • tesellüm: Verilen bir şeyi alma, teslim alma. Alma, alış, ala. Devamını Oku

 • breathing: Nefes alma, soluk; soluma, bir nefeslik süre Teneffüs, nefes alma Devamını Oku

 • fetih: Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma. Bir kent ya da ülkeyi düşman elinden savaşla alma. Devamını Oku

 • kapatma closing: satın alma sürecinde bir müşteri adayından satın alma kararının ve sözünün alındığı an. satışın gerçekleştirilmesi. Devamını Oku

 • parsiyel agonist: Aynı almaç türünü etkileyen fakat düşük etkinlikte olan ve etki yerindeki almaçların tümünü işgal ettiği h Devamını Oku

 • cebirsel işlemler: Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üst alma, kök alma işlemleri ya da bu işlemlerin kimilerinin sonlu bir bileşkesi. Devamını Oku

 • asebutolol: Adrenerjik almaçlardan beta-1 almaçlarını seçici olarak engelleyen bir ilaç. Devamını Oku

 • gövde almaşımı: İsim ve fiil çekimlerinde gövdenin eksiksiz veya eksikli olarak çeşitlenmesi (İSİM ÇEKİMİNDE ALMAŞIM, FİİL ÇEKİMİNDE ALMAŞIM, Al. de déclinaison, Al.de conjugaison. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar