phallic dance sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte phallic dance kelimesinin manası:

 1. Erlik oyunu

phallic dance ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bolluk oyunu: Hayvansal ve bitkisel ürünlerde verim sağlamak amacıyla yapılan ve ekin ekme, kavrama, döllenme, doğum gibi yaratıcı nitelikteki doğa olaylarının küçük yansılamasından oluşan halk oyunu türü. bk. halk oyunu. krş. evlenme oyunu, sevi oyunu, erginlik oyunu, erlik oyunu, ölüm oyunu. Devamını Oku

 • erginlik oyunu: Erginlik çağına erişen genç kız ve delikanlıları, yeni bir topluma sokmak ve onlara yeni yaşamları için gerekli bilgileri vermek amacıyla oynanan bir halk oyunu türü. bk. oyun, halk oyunu. krş. evlenme oyunu, sevi oyunu, erlik oyunu. Devamını Oku

 • fallus dansı: Bk. erlik oyunu Devamını Oku

 • erlik oyunu: Erkeklik organının yaratıcılığı inancının doğurduğu ve bol ürün elde etmek amacıyla erkek kadın bir arada çiftleşme olaylarının büyük ölçüde benzerleri yapılarak oynanan evrensel halk oyunu. bk. oyun, halk oyunu, krş, evlenme oyunu, sevi oyunu, erginlik oyunu, ölüm oyunu. Devamını Oku

 • göksel oyun: Güneş, ay ve yıldızlarla ilgili olarak yapılan oyunların tümü. bk. güneş oyunu, ay oyunu, yıldız oyunu. krş. ateş oyunu, av oyunu. Devamını Oku

 • sevi oyunu: Genç kızlarla delikanlıların birbirleriyle tanışma, anlaşma, sevişme ve kız kaçırma olaylarını canlandıran halk oyunu. bk. oyun, halk oyunu. krş. evlenme oyunu, erfik oyunu. Devamını Oku

 • eşdeğerlik kalıbı örneği: Eşdeğerlik kalıbının dizimsel değişkenlerini bu değişkenlerin birer değeriyle değiştirimi sonucunda elde edilen eşdeğerlik. || Örn. (…) Devamını Oku

 • şeytan oyunu: Şeytanın dokuncalarından korunmak amacıyla yüzlükle oynanan halk oyunu. bk. halk oyunu. krş. yiğitlik oyunu, sevi oyunu. Devamını Oku

 • bağımsız ölçütler: Bir gözlem aracının geçerliğini sınamak üzere, bu araçla elde edilmiş ölçümlerin karşılaştırıldığı geçerlenmiş araç ya da durumlar, bkz. geçerlik saptama yolları, geçerlik sınaması. Devamını Oku

 • bağımsız ölçütler: Bir gözlem aracının geçerliğini sınamak üzere, bu araçla elde edilmiş ölçümlerin karşılaştırıldığı geçerlenmiş araç ya da durumlar, bkz. geçerlik saptama yolları, geçerlik sınaması. Devamını Oku

 • dış ölçütler: Bir ölçme aracının, yaptığı ölçümlerde bağımsız ölçü sayılabilecek belli durum ya da ayrıtlara uygun düşüp düşmediğine bakarak geçerliğini sınama, bkz. geçerlik saptama yolları, geçerlik sınaması. Devamını Oku

 • currency: Nakit para Revaç, geçerlik. Geçerlik, Devamını Oku

 • içgerçekleme: Bir gözlem yordamı ya da bir ölçme aracına alınan yanıtların geçerliğini ölçmek üzere, yanıtları kendi içinde tutarlılık süzgecinden geçirme, bkz. geçerlik saptama yolları, geçerlik sınaması. Devamını Oku

 • içgerçekleme: Bir gözlem yordamı ya da bir ölçme aracına alınan yanıtların geçerliğini ölçmek üzere, yanıtları kendi içinde tutarlılık süzgecinden geçirme, bkz. geçerlik saptama yolları, geçerlik sınaması. Devamını Oku

 • geri eşdeğerleyim: Oylumsal çözümlemede, çözeltiye eşdeğerlik noktasını aşacak nicelikte tepken eklendikten sonra, tepkimeye girmemiş olan aşırısını, eşdeğerleyerek eşdeğerlik noktasını bulma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar