pharyngial dysphagia sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte pharyngial dysphagia kelimesinin manası:

 1. Yutak disfajisi

pharyngial dysphagia ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yutma güçlüğü: Yemek borusu, yutak veya ağız yaralanmaların veya sinirsel uyarımlarındaki yetersizliklerden kaynaklanan yiyecek ve içecekleri yutma güçlüğü, yutkunma güçlüğü, disfaji, oral disfaji, orofarengiyal disfaji, farengiyal disfaji, yutak disfajisi, orofarengiyal yutma güçlüğü. Devamını Oku

 • eosophageal dysphagia: Özofagus disfajisi Devamını Oku

 • yutak felci: Yutma işlemine katılan yutak kaslarının n. glosspharyngeus’ zedelenmesi sonucu biçimlenen felç, farengoparalizis, farengopleji Yutma güçlüğü ve öksürükle belirgindir, yutak tıkanmasından ağrı ve solunum güçlüğünün bulunmamasıyla ayırt edilir. Devamını Oku

 • ultimobranşiyal cisimcik: Embriyonel gelişim sırasında 5. yutak kesesine ait olan veya oradan köken alan bez benzeri yapı. Ağız boşluğuyla yutak birleştikten sonra, tiroit bezi ve kalsitonin salgılayan hücreler ultimobranşiyal cisimcikten köken alırlar. Devamını Oku

 • farenjit: Yutak iltihabı. Yutak yangısı Yutak Devamını Oku

 • yutak cepleri: Embriyoda ilkel yutağın lateral duvarında sağda ve solda biçimlenen ve beş adet olan keseler, branşiyal poşlar. Yutak cepleri ektoderme doğru gelişmesini sürdürürken ektodermden bunlara karşı sulkus branşiyalis adı verilen birer yutak yarıkları gelişir. Devamını Oku

 • pars kartilaginea tuba auditiva: Tuba auditivae’nın yutak tarafındaki kıkırdaksal kesimi. Tuba auditivae’nın yutak tarafındaki kıkırdaksal kesimi.Dgr.: anat. pars cartilaginea tubae auditivae Devamını Oku

 • ağız boşluğu: Ağız açıklığı ile dudak arasında kalan boşluk. Oral boşluk, bukal boşluk. Dudakla yutak arasında kalan boşluk, kavum oris. Devamını Oku

 • nükleus traktus solitari: Dil-Yutak siniri ve mide-akciğer sinirinin bir kısım duyu liflerinin sonlandığı çekirdek. Dil-Yutak siniri ve mide-akciğer sinirinin bir kısım duyu liflerinin sonlandığı çekirdek.Dgr.: anat. nucleus tractus solitarii Devamını Oku

 • boğaz boşluğu: Bk. yutak Devamını Oku

 • aditus faringis: Yutak geçidi. Yutak geçidi. Devamını Oku

 • forniks faringis: Yutak çatısı. Yutak çatısı. Devamını Oku

 • rachen: Yutak Devamını Oku

 • favsiyum: Yutak. Yutak. Devamını Oku

 • kavum faringis: Yutak boşluğu. Yutak boşluğu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar