piperidin sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte piperidin kelimesinin manası:

 1. Proteinlerin anaeorbik yıkımlanması sonucu oluşan amin bileşiği.
 2. Kan beyin engelini zor aşabilen, H1 almaçlarını bloke ederek etkisini oluşturan antihistaminik etkili bir ilaç.

piperidin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • merkaptan: Proteinlerin anaeorbik yıkımlanması sonucunda meydana gelen kötü kokulu gaz. Devamını Oku

 • endopeptidaz: Protein molekülünün iç bağlarını hidrolize ederek küçük birimlere parçalayan bir proteinaz. Proteinlerin parçalanmasında görevli olan, peptit veya proteinlerin iç kısımlarındaki peptit bağlarının hidrolizini katalize ederek daha kısa peptitleri oluşturan pepsin, Devamını Oku

 • aminoasit: Bir amino grubu ile bir karboksil grubu taşıyan, proteinlerin temel taşı olan organik bileşik. Molekülünde hem amino grubu ve hem de karboksilik asit grubu içeren ve proteinlerin temel yapı taşları Devamını Oku

 • toremifen: Hedef hücrelerdeki sitosolik östrojen almaçlarını yarışmalı olarak bloke ederek etkiyen antiöstrojen bir ilaç. Devamını Oku

 • anilin: Benzenden türeyen bir amin. Formülü C6H5NH2, e.n. -6 Devamını Oku

 • ekzopeptidaz: (Yun. exo: dışa doğru; pepsis: sindirim) Uçtaki amino asitleri peş peşe ayırarak peptitleri ve proteinleri parçalayan enzimler. Proteinlerin parçalanmasında görevli olan, peptit veya proteinlerin son kısımlarındaki peptit bağlarının hidrolizini katalize Devamını Oku

 • glikoprotein: (Yun. glykys: tatlı; proteion: ilk) Proteinlerin karbohidratlarla birlikte oluşturdukları ve zarların yapısına giren bileşik protein. Karbonhidrat zinciri, plâzma zarında (glikoforin vb.) dış yüzeye doğru, çekirdek zarlarında perinükleer aralığa, mitokondri zarlarında dış kompartımana doğru, salgıglikoproteinlerinde (mukus maddesi, hormon vb.) ise genellikle reaksiyona giren tarafa doğru bulunur. Glukoprotein. Devamını Oku

 • alfa almaç engelleyici ilaç: Temel etkisini alfa almaçlarını kapatarak oluşturan ilaç, alfa reseptör engelleyici ilaç. Devamını Oku

 • antihistaminic: Antihistaminik, antihistamine ait veya ilgili (vücutta histamine karşŸı etkili olan madde) Devamını Oku

 • ön beyin: (Yun. pro: önce; engkephalos: beyin) Omurgalı hayvanlarda embriyo gelişimi başlangıcında beynin ilk bölümü olup gelişme ilerledikçe içinde birinci ve ikinci beyin karıncıklarının yer aldığı, beyin yarım küreleri ile talamus ve hipotalamusu oluşturan yapı. Prozensefalon. Devamını Oku

 • sfingolipidozis: Hücre zarının normal bileşeni olan kompleks lipitlerin hatalı yıkımlanması sonucu, vücut dokularında aşırı miktarda sfingolipit birikimiyle belirgin, kalıtsal metabolizma veya depo hastalığı. Merkez Devamını Oku

 • prostetik grup: Birçok enzimlerde olduğu gibi, genellikle aktif merkezin bir kısmını oluşturan proteine sıkıca bağlı, diyalizle uzaklaştırılamayan, protein olmayan flâvin, metal iyonları gibi kimyasal maddeler. Bir proteine kovalent olarak bağlanmış, diyalizle uzaklaştırılması Devamını Oku

 • glutatyon: Karaciğerde, glutamik asit, sistein ve glisinden meydana gelen, dokularda yaygın olarak dağılmış olan, indirgenmiş (GSH) ve oksitlenmiş (GSSG) şeklinde bulunan, epoksit, peroksit ve diğer serbest radikallerin yıkımlanması ile, zararlı bileşiklerin detoksifikasyonunda görev alan antioksidan etkili bir tripeptit. Devamını Oku

 • metilatropin nitrat: Kuvarterner amin türevi parasempatolitik etkili ilaç. Devamını Oku

 • metilatropin nitrat: Kuvarterner amin türevi parasempatolitik etkili ilaç. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar