pirenoyit sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte pirenoyit kelimesinin manası:

 1. (Yun. pyren: meyve çekirdeği; eidos: şekil) Alg hücresi kloroplâstlarında protein içeren granüllü materyalin yoğun olarak paketlendiği bölgeler.

pirenoyit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nötrofil lökosit: (Yun. philein: sevmek; leukos: ak; kytos: boşluk) Fagositoz yapan, loplu çekirdekli, granüllü beyaz kan hücresi. Kanda akyuvarların % 60-70 kadarını oluşturan, sitoplazmasında pembeye boyanabilen küçük granüller içeren, fagositozda ve yangıda Devamını Oku

 • f0: Mitokondri ve kloroplâstların iç zarlarında, bakterilerin plâzma zarlarında yer alan ve F1 ile birlikte ATP sentaz enzimini oluşturan integral protein kompleksi. Devamını Oku

 • eozinofil lökosit: (Yun. eos: şafak; philein: sevmek) Sitoplâzmasında çok fazla granül bulunduran ve genellikle iki loplu çekirdeğe sahip olan, bazı patolojik durumlarda sayısı artan ve damar dışına çıkabilen beyaz kan hücresi tipi. Devamını Oku

 • ribozom: Bütün ökaryot hücrelerde çok sayıda hem serbest olarak sitoplâzmada, hem de endoplâzmik retikuluma bağlı olarak, ayrıca ökaryot hücre sitoplâzmasınınkinden daha küçük hâlde mitokondri ve kloroplâstların matriksinde bulunan, prokaryot hücrelerde ise sitoplâzmada bulunan, elçi RNA’nın tercüme edilerek proteinin sentezlendiği, sitoplâzmanın bir bölgesinde yoğun olarak bulunarak polizom veya poliribozom denilen grupları meydana getiren, E.coli’de 50 S ve Devamını Oku

 • bağışıklık cevabı: Vücudun antijenlere karşı makrofaj, lenfosit, granüllü lökosit, trombosit, mast hücresi, endotelyum ve fibroblâstlar tarafından korunması. Devamını Oku

 • histon: (Yun. histos = doku): Özellikle çekirdeğin kimyasal yapısında bulunan sade bir protein. Ökaryotların hücre çekirdeğinde nükleik asitle birleşik olarak bulunan ve DNA’nın paketlenmesine yardımcı olan lizin ve arjinin gibi bazik Devamını Oku

 • sitoplazmik kalıtım: (Yun. kytos: boşluk; plasma: şekil) Kromozom ayrılmasıyla ilişkili olmadıkları için kalıtımları Mendel yasalarına göre değerlendirilemeyen, çekirdek dışı genlerle (mitokondri, kloroplâstlar gibi organellerdeki genlerle) kontrol edilen kalıtım. Mendellenmeyen kalıtım. Sitoplazmada yer Devamını Oku

 • mast hücresi: (Yun. masten: beslemek; kytos: hücre; labros: aç gözlü) Bağ dokusunun esas hücrelerinden, metakromasi özelliği gösteren, 20-30 (mikron) kadar çapta, plâzma zarında E antikorları bulunan, büyük çekirdekli, sitoplâzması bol granüllü, granüllerinde heparin, histamin içeren, alerjik durumlarda faal olan bir hücre. Mastosit, labrosit. Devamını Oku

 • monosit: (Yun. monos: tek; kytos: boşluk) Oval ya da at nalı şeklinde bir çekirdeği olan, farklılaşarak makrofajları oluşturan ve dokular arasına geçen, fagositoz yapan büyük kan hücresi. Kanda bulunan, kemik iliği Devamını Oku

 • önositoit: (Yun. oinos: şarap; kytos: hücre; eidos: şekil) Böceklerde, özellikle pul kanatlılarda (Lepidoptera) görülen, oldukça büyük, 19 um kadar çapında, çekirdekleri küçük, sitoplâzmalarında az sayıda granül bulunan bir tip hemosit. Önositoid. Devamını Oku

 • etiyolasyon: Karanlıkta gelişen bitkilerde kloroplâstların ve klorofilin bulunmaması sebebiyle görülen sararma olayı. Devamını Oku

 • akyuvar: Kan ve lenf vb. vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit. (Yun. leukos: ak; kytos: hücre) Sitoplâzmasında bulunan taneciklerin kimyasal davranışlarına ve çekirdeklerinin biçimine göre granüllü lökositler (bazofil lökosit, eozinofil Devamını Oku

 • asidofil: Asit seven, asit boyalara karşı bir çekimi olan, asit ortamlarda yetişebilen. Eozinofil. Asit boyalarla kolaylıkla boyanabilen hücre, doku, mikroorganizma veya histolojik yapı. Devamını Oku

 • alöron tanecikleri: Bitki tohumlarının endosperminde ve kotiledonlarda bulunan, protein, fitin ve hidrolitik enzimler içeren depo granülleri. Devamını Oku

 • allopoliploit: (Yun. allos: diğer; polys: çok; aploos: bir kat; eidos: şekil) Genetik olarak birbirinden farklı kromozom takımlarının bir araya gelmesi ile oluşan poliploit organizma. Alloploit. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar