piretroit sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte piretroit kelimesinin manası:

 1. Etkin piretrin bileşiklerine yapıca ve insektisit etkileri bakımından benzeyen, parazitler üzerine olan etkileri daha güçlü ve uzun süreli, ışık, hava, ısı, fiziki, kimyasal ve biyolojik etkilere karşı oldukça dayanıklı, uygulandıkları yerde 2-16 hafta arasında dayanıklı kalabilen, parazitlerde sinir hücrelerini etkileyerek huzursuzluk, çırpınma, felç ve ölüme neden olan, hızlı etkili, bit, kene, pire, uyuz etkeni, sivrisinek, hamam böceği, akrep, karınca ve yabani arılara karşı, gerek hayvanın üzerinde gerekse de ahır, yuva ve barınaklarda sıklıkla kullanılan ve memeliler için oldukça güvenli olan sentetik parazit öldürücü bileşik. Bu bileşikleri sis ve trans izomerleri mevcuttur. Veteriner hekimlikte kullanılan başlıca piretroitler; alletrin, deltametrin, fenvalerat, fenotrin, flumetrin, permetrin, resmetrin, sipermetrin ve tetrametrindir.

piretroit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • piretroit: Etkin piretrin bileşiklerine yapıca ve insektisit etkileri bakımından benzeyen, parazitler üzerine olan etkileri daha güçlü ve uzun süreli, ışık, hava, ısı, fiziki, kimyasal ve biyolojik etkilere karşı oldukça dayanıklı, uygulandıkları yerde 2-16 hafta arasında dayanıklı kalabilen, parazitlerde sinir hücrelerini etkileyerek huzursuzluk, çırpınma, felç ve ölüme neden olan, hızlı etkili, bit, kene, pire, uyuz etkeni, sivrisinek, Devamını Oku

 • zirkonyum: Atom numarası 40, atom ağırlığı 91,22, yoğunluğu 6,25, siyah toz biçiminde bir element (simgesi Zr). Simgesi Zr olan, zirkon (ZrO2.SiO2) ve badellit (ZO2) filizlerinde hafniyum ile birlikte bulunan ve bileşikleri Devamını Oku

 • çam kelebeği: İrkiltici tüycüklerle kaplı tırtıl çağında, türlü yangılar yapması ve meşe, çam, kayın gibi orman ağaçlarına üşüşerek oburca yaprak yemesi dolayısıyle, gerek insan, gerek bitki, gerekse hayvan sağlığı bakımından önem taşıyan gece kelebeği. Devamını Oku

 • fosfatlar: Şelat yapıcı, tampon, emülgatör, renk koruyucu, su tutma kapasitesini artırıcı özellikleri nedeniyle yaygın olarak kullanılan, amonyum fosfat, sodyum asit pirofosfat, pirofosfat gibi gıda katkı maddeleri. Bitkiler için gerekli besin niteliği Devamını Oku

 • fosfatlar phosphates: Bitkiler için gerekli besin niteliği taşıyan ve insan ve hayvan gıdasının normal bileşeni olan fosfor bileşikleri; aynı zamanda lağım suyu ve tarımsal yüzey akışlarında da oluşur ve su oluşumlarında ötrofikasyona neden olur. Devamını Oku

 • devegiller: Memeliler (Mammalia) sınıfının, çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, geviş getirenler (Ruminantia) alt takımının, topuk tabanlılar (Tylopoda) üst familyasından, iki parmaklı ve uzun bacaklı, mideleri üç odalı olup kırkbayır olmayan, alyuvarlarının söbe biçiminde olmasıyla memeli hayvanlar arasında özel bir durum gösteren, yük taşımada ve binek hayvanı olarak kullanılan, susuzluğa karşı oldukça dayanıklı, Asya ve Afrika’da yaşayan bir Devamını Oku

 • kadmiyum: Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40, yoğunluğu 8,6 olan, 320 °C’de eriyen, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayisinde kullanılan yumuşakça bir element (simgesi Cd). Simgesi Cd, atom numarası 48, atom Devamını Oku

 • geçici parazit: Belirli dönemlerde serbest olarak yaşayan belirli dönemlerde hayvan üzerinde parazitlenen okkasional parazit olarak da adlandırılan canlı, hayatının bir bölümünde serbest olarak yaşayan parazit, intermittent parazit, okkasiyonal parazit, temporer parazit. Devamını Oku

 • benzimidazoller: Kimyasal olarak 1, 2-diaminobenzen yapısında, geniş antiparaziter etkiye sahip, oldukça güvenli olan ve veteriner hekimlikte özellikle, kambendazol, tiyobendazol, oksifendazol, parbendazol gibi yaklaşık 15 bileşiği kullanılan antelmintik ilaç grubu. Bu gruptaki ilaçlar etkilerini nematod tubulinine bağlanarak mikrotübül oluşumunu bozarak gösterirler. Devamını Oku

 • piperazin: Kimyasalolarak dietilendiamin yapısında, hem GABA almaçlarını uyararak hem deantikolinerjik etkisiyle parazit kaslarında yaptığı nöromusküler engelleme sonucunda felce neden olan, etki süreleri uzun, yatıştırıcı etkileri nispeten zayıf, kusma kesici etkileri de Devamını Oku

 • canavar: Masallarda sözü geçen yabani, yırtıcı hayvan Örnek: Sen bir ahu gibi dağdan dağa kaçsan da yine / Seni aşkım canavarlar gibi takip edecek. F. N. Çamlıbel Köpek balığı Örnek: Balıklara canavar hücum etmesin diye göz kulak olurmuş. S. F. Abasıyanık Haşarı, yaramaz çocuk. Devamını Oku

 • leukomainler: Genellikle ürik asit veya kreatinin tipinde olan metabolik etkinliklerle hayvan dokusunda oluşan zehirli azot bileşikleri. Devamını Oku

 • pest: Pes (II). Canlı veya cansız maddeler üzerinde yaşayan ve besin maddelerinin üretimi, hazırlanması, depolanması veya tüketilmesi sırasında onların besin değeri ve kalitelerini azaltarak veya bozulmalarına sebep olarak etkisini gösteren her Devamını Oku

 • karbamatlı insektisit: Kalabar baklasında bulunan fizostigminin sentetik türevleri olarak hazırlanan, vücuda alındıktan sonra asetilkolin esteraz enziminin etkinliğini önleyerek etkisini gösteren, böcek, yabani ot ve toprak nematodları ile mücadelede kullanılan bileşiklerin ortak adı. Devamını Oku

 • duygusal doyum: Bir görüşmenin görüşülen kişi üzerinde olumlu izlenim bırakacak biçimde bitirilmesi durumunda beliren ve gerek ek açıklamalar, gerekse daha sonraki gözlemler için yatkınlık kazandıran doyum. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar