piridoksal fosfat sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte piridoksal fosfat kelimesinin manası:

 1. B6 vitamininin koenzim biçimi. Amino grubu taşıyıcı olarak görev yapar. Amino asitlerin transaminasyon, dekarboksilasyon, deaminasyon, desülfhidrasyon, yıkımı veya üretimini katalize eden bir dizi enzimin koenzimi.

piridoksal fosfat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • piridoksal fosfat: B6 vitamininin koenzim biçimi. Amino grubu taşıyıcı olarak görev yapar. Amino asitlerin transaminasyon, dekarboksilasyon, deaminasyon, desülfhidrasyon, yıkımı veya üretimini katalize eden bir dizi enzimin koenzimi. Devamını Oku

 • nikotinamit adenin dinükleotit fosfat: Bazı oksidasyon-redüksiyon reaksiyonlarında hidrojen atomları ve elektronların taşıyıcı olarak işlev gören koenzim, NADP. Devamını Oku

 • nikotinamit adenin dinükleotit fosfat nadp: Bir fosfat grubunun NAD’ye eklenmesi ile oluşan bir koenzim. Bütün canlı hücrelerde bulunan, özellikle biyosentez yolunda hidrojen (elektron) alıcı gibi davranan ve NADPH’ye indirgenen ve hücrede önemli bir indirgeyici güç olarak bulunan bir madde. Devamını Oku

 • piridoksal: Bk. B vitaminleri B6 vitamini. Devamını Oku

 • tetrahidrofolat: Folik asidin vitamininin indirgenmiş koenzim biçimi. Bazı amino asitlerin, pürinlerin ve timidinin üretiminde metil, metilen, formil gibi bir karbonlu birimlerin transferini sağlar, koenzim F. Devamını Oku

 • kalsiyum fosfat: Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat. Kalsiyumun herhangi bir fosfatı. Devamını Oku

 • asetil koenzim a: Krebs devrinde ve yağ asidi biyosentezinde önemli bir metabolit; karbohidratların ya da bazı amino asitlerin ve yağ asitlerinin yıkımında teşekkül eden koenzim A’ nın asetil tiyoesteri. Krebs döngüsünde ve keton Devamını Oku

 • fosfat: Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan fosforik asidin tuzu veya esteri. Bir anyon içerisinde fosforun merkez atom alduğunu gösterir. PO4-3 radikali taşıyan orto fosforik asitin tuzu. M3PO4 (orto)fosfat, normal Devamını Oku

 • fosfat translokaz: Mitokondri iç zarında bulunan, sitoplazmadaki H2PO4 veya HPO4’ün mitokondri matriksine, buna karşılık OH- veya 2H+’nin matriksten sitoplazmaya geçmesini sağlayan taşıma sistemi. Devamını Oku

 • disodyum fosfat: Fosforik asidin kimyasal formülü Na2HP04 olarak belirtilen bir sodyum tuzu ve bunun hidratlaştırılmış formları. Devamını Oku

 • süper fosfat: Doğal trikalsiyum fosfatın sülfürik asitle işlenmesinden elde edilen ve gübre olarak kullanılan ürün. Devamını Oku

 • inorganik fosfat: Ortofosforik asitten (H3PO4) türemiş bir anyon veya anyonların karışımı, ortofosfat. Devamını Oku

 • fosfat kayası: Doğada bulunan, flor içeriğinin yüksek olmasından dolayı rasyonlara sınırlı miktarlarda katılan veya 1100 oC’lik sıcaklıkta ısıyla muamele edildiğinde florsuz kaya fosfatı elde edilen fosforca zengin kaya, doğal fosfor kaynağı. Devamını Oku

 • fosfat örtme: Demir ve çelik yüzeyleri, az derişik fosforik asit çözeltileri kullanarak, genellikle daldırma yöntemiyle çinko, demir ya da mangan fosfat örtüsüyle örtme işlemi. fosfatlama diye de bilinir. Devamını Oku

 • arjinin fosfat: Fosfoarjinin. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar