piyojen sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte piyojen kelimesinin manası:

 1. İrin yapan
 2. İrin yapıcı herhangi bir etken.

piyojen ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • amil: Etken, etmen, sebep, faktör Örnek: Acaba bu cereyan ne gibi tarihî amillerin tesiriyle doğdu. F. Köprülü Bk. etken Etken. Devamını Oku

 • faktör: Etken, etmen Örnek: Bütün hastalıklarda böyle ruh faktörleri bulunabilir. P. Safa Bk. üretimfaktörleri Bk. etken Devamını Oku

 • patojen: Hastalık oluşturan. Hastalık yapan madde veya mikroorganizmalar. Devamını Oku

 • ajan: Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, casus, dil avcısı, çaşıt. Bir kimsenin, bir ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini gören kimse, iş görevlisi, temsilci. Devamını Oku

 • öbek etkeni: (Çok değişkenli istatistik) Etken çözümlemesinde, bir değişkenler öbeğinde ortak olan etken. Devamını Oku

 • akım yinelenimi: Herhangi bir kentte hizmete sunulan ve televizyondaki resim yineleniminin seçiminde etken olan dalgalı akımın yinelenimi. Devamını Oku

 • esteraz: Bir esterin parçalanmasında görev yapan herhangi bir hidrolitik enzim. Ester bağlarının hidrolizini katalize eden enzimlerden herhangi biri. Devamını Oku

 • gangster: Yasa dışı işler yapan çete üyesi. Herhangi bir çıkar için her türlü kötülüğü yapan kimse. Devamını Oku

 • yazar: Yazma özelliği olan şey. Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif. Devamını Oku

 • yutar göze: (karşılık.fagosit), (Yun.phagein=yemek, Yun.kytos=boşluk): Zararlı maddeleri ve boşaltım maddeleri yutan herhangi bir göze; fagositoz yapan herhangi bir akkan gözesi. Devamını Oku

 • active verb form: Etken fiil biçimi, fiilin failini etken olarak gösteren fiil biçimi (Gramer) Devamını Oku

 • kalıpçı: Kalıp yapan veya satan kimse. Görevi herhangi bir şeyi kalıba vurmak olan kimse. Devamını Oku

 • yutar hücre: Organik veya inorganik cisimcikleri içine alıp sindirebilen kan hücresi, fagosit. (Yun. phagein: yemek; kytos: hücre) Zararlı maddeleri ya da boşaltım maddelerini yutan herhangi bir hücre; fagositoz yapan herhangi bir akkan Devamını Oku

 • uyaran: Uyarma işini yapan kimse veya şey, münebbih. Bir uyarım, bir tepki yaratan herhangi bir güç, uyarıcı. Devamını Oku

 • korsan yayaç: Genellikle herhangi bir ülkenin karasuları dışındaki bir tekneden radyo-televizyon yayını yapan yayaç. (Bu yayaçlar, uluslararası sularda bulunduklarından, yayının ulaştığı ülkelerin türel, mali ya da uygulayımsal denetimi dışında kalır. Belirli bir ülkenin içinde kaçak yayın yapan yayaçlara da bazen bu ad takılmaktadır). Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar