place of action sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte place of action kelimesinin manası:

 1. Eylemin geçtiği yer

place of action ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bitirme eylemi: “etmiş” biçimindeki ortaçla ve “olmak” yardımcısıyla yapılan ve eylemin, yardımcı eylemin işaret ettiği zamandan önce olup bittiğini anlatan birleşik eylem. Devamını Oku

 • yeterlik eylemi: (Derleme.. yeterlik fiili) Olumlusu herhangi bir eylemin -e’li ulacıyle bilmek eylem kökünün birleşmesinden meydana gelen ve yeterlik kavramı veren, olumsuzu ise herhangi bir eylemin -e’li ulacıyle -me olumsuzluk ekinin birleşmesinden kurulan ve yetersizlik kavramı veren birleşik eylem: Söyleyebilmek (söyle-y-e-bil-) , yapabilmek (yap-n-bil-) , söyleyememek (söy-le-y-e-me-) , yapamamak (yap-a-ma-) vb. Devamını Oku

 • düşünüş ahlakı: (Kant’ta) Ahlâk kavramı olarak başarı ahlâkı’na karşı kullanılan terim: ahlaksal yargılamada başarıyı değil, düşünüşü temel alan görüş. // Kant’a göre ahlâk yargıları bir davranışın (eylemin) başarısına, sonucuna göre değil, o eylemin arkasındaki, o eylemi ortaya koyan, o eyleme temel olan düşünüşün niteliğine göre verilmelidir. Ahlâk eylemleri yalnızca düşünüşe göre değerlendirilmelidir. Bu da Kant’ta istemenin iyi Devamını Oku

 • soluk almadan: Bir eylemin dikkatle ve heyecanla yapıldığını anlatır. Devamını Oku

 • yararcılık: Ahlaki iş ve davranışlarda yararın ilke yapılması. Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca hareketlerin sonuçları ve başarıları ile değerlendiren öğreti, faydacılık, pragmatizm. Devamını Oku

 • pekiştirme basamakları: Bir dizi eylemin, ödüle yaklaştıkça güç kazandığı aşamalar. Devamını Oku

 • gargaraya getirmek: Gürültüye, karışıklığa getirerek bir sözün, bir eylemin, önemini ve etkisini hafifletmek, dağıtmak. Devamını Oku

 • tarz bildiren eylemlik: Eylemin oluş tarzını bildiren ve (-iş) ekiyle kurulan eylemlik: Gülüş (gül-üş) , yürüyüş (yürü-y-üş) , gidiş (git-iş) vb. Devamını Oku

 • tarz bildiren eylemlik: Eylemin oluş tarzını bildiren ve (-iş) ekiyle kurulan eylemlik: Gülüş (gül-üş) , yürüyüş (yürü-y-üş) , gidiş (git-iş) vb. Devamını Oku

 • en küçük eylem: İşleybilimde, alası yörüngelerden eylemin en küçük olanının yeğleneceği ilkesi. İşleybilimde, alası yörüngelerden eylemin en küçük olanının yeğleneceği ilkesi. Devamını Oku

 • depolitizasyon: Grup, kurum veya eylemin siyasal niteliğini yitirmesi. Devamını Oku

 • içten güdülenme: Doygunluğun ya da itici gücün doğrudan doğruya eylemin kendisinden sağlandığı bir güdülenme türü. Devamını Oku

 • sınırlama hali: Bazı dillerde, fiille anlatılan eylemin yayılış sınırını göstermek üzere ismin girdiği çekim hali. Devamını Oku

 • sınırlı yeterlik: Yaş küçüklüğü, kocamışlık ya da akıl hastalığı nedenlerinden dolayı, suç kavramı ve bir eylemin cezayı gerektireceği bilincine iye olmama. Devamını Oku

 • değer etiği: Ahlaki bir eylemin biçimsel yapısından daha çok niteliksel içeriğini önemseyen etik anlayış, fenomenolojik değer etiği. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar