pleroserkoit sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte pleroserkoit kelimesinin manası:

 1. Proserkoitten gelişen metasestod.
 2. Pseudophyllidea takımında bulunan sestodların üçüncü dönem larvası.
 3. Bazı şerit cinslerinin ergin döneme yaklaşmış larva biçimi.

pleroserkoit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • proserkoit: Genellikle arka serkomeri bulunan ve korasidyumdan gelişen sestod larvası. Pseudophyllidea takımında bulunan sestodların ikinci dönem larvası. Devamını Oku

 • onkosfer: Bk. kancalı küre Eucestoda yumurtalarında üç çift çengel taşıyan larva. Devamını Oku

 • korasidyum: (Yun. korax: karga; idion: küçültme eki) Bazı şeritlerin, ilk konakta proserkaryaya değişecek silli embriyosu. Pseudophyllidean sestodların üç çift çengelli onkosferinin etrafı silyumlu epitelle çevrili olan yüzen larvası. Devamını Oku

 • sistiserkus: Bk. keseli lârva Taenia cinsindeki sestod türlerinin onkosferden gelişen ince duvarlı, içi sıvı dolu, invagine bir skolekse sahip larval formu. 1. Taenia cinsi sestodların larvası. 2. İçi sıvı dolu bir Devamını Oku

 • pupa: Geminin arkası, kıç Örnek: Öyle bir denizci ki, rüzgârı pupasından aldı mı deniz atı gibi gidiyor düşmanın üzerine. Z. Selimoğlu Tüm başkalaşım (holometabol) gösteren böceklerin hayat devresinde lârva evresinden sonra gelen ve lârvanın koruyucu bir kılıf (koza) içinde muhafaza edildiği, hareketsiz göründükleri, lârvaya ait organların otoliz ile yok edildiği, ergin organlar geliştiğinde, süreç tamamlanınca ergin hayvanın kılıfından çıktığı Devamını Oku

 • sığır tenyası: Şerit. Yassı solucanlar (Platyhelminthes) sınıfının, şeritler (Cestodes) takımından, kabarcıklı solucan evresinde sığırlarda, ergin evrede insanların bağırsağında yaşayan, 4-10 m kadar uzunlukta, bulaşık sığır etinin iyi pişmeden yenmesiyle insanlara geçen bir Devamını Oku

 • şeritler: Vücutları şerit biçiminde ve parçalı olan, asalak olarak insan veya hayvanların bağırsaklarında yaşayan yassı solucanlar takımı. Çok hücrelilerden (Metazoa), birincil ağızlılar (Protostomia) filumunun, ilkel solucanlar (Scolecida) dalının, yassı solucanlar (Platyhelminthes) Devamını Oku

 • dekakant: Sestodların Cestodaria alt sınıfında bulunan türlerinin yumurtaları içerisinde bulunan larvalarına verilen ad. Larvalar 10 çengel taşıması nedeniyle dekakant larva adını almaktadır. Cestoda sınıfının Cestodaria alt sınıfında bulunan türlerinin yumurta içerisinde Devamını Oku

 • tenya: Şerit. Barsak paraziti, şerit, yassı solucan. Devamını Oku

 • basit göz: Birçok basit yapılı organizmada ve bazı omurgalı hayvanlarda bulunan ve merceği olabilen göz. Birçok böcek lârvasında, bazen de ergin böcekte de bulunabilen göz. Osellus, osel göz, nokta göz. Devamını Oku

 • coming: Geliş, yaklaşma, varış, zuhur Gelen gelecek, yaklaşan Devamını Oku

 • kurtçuk: Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi, sürfe, larva. Bk. lârva Devamını Oku

 • olgun: Yenecek duruma gelmiş (meyve) Örnek: Oluğun altına bir sepet iri, olgun, renkli şeftali koymuşlar. R. H. Karay Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş, ağırbaşlı (kimse), kâmil Örnek: Benim bütün cefama olgun adam gibi katlanmasını bilmişti. Y. K. Karaosmanoğlu Büyüme ve gelişmesini tamamlayarak ergin evreye ulaşmış. Matür. Devamını Oku

 • rostrum: Kuşların gagası. Bazı balıklarda bulunan kemiksi uzantı. Devamını Oku

 • şerit katrak makinesi: Yaklaşık olarak 10 cm. enindeki şerit testere laması ile çalışan, tahta biçmede kullanılan, güçlü bir ağaçişleri makinesi. Bk. şerit katrak makinesi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar