plica lacrimalis sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte plica lacrimalis kelimesinin manası:

 1. Plika lakrimalis

plica lacrimalis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • plica duodenocolica: Plika duodenokolika Devamını Oku

 • plica hepatopancreatica: Plika hepatopankreatika Devamını Oku

 • plica mallearis rostralis: Plika mallearis rostralis Devamını Oku

 • canaliculus lacrimalis: Kanalikulus lakrimalis Devamını Oku

 • fornix sacci lacrimalis: Forniks saksi lakrimalis Devamını Oku

 • plicae cutis: Plika kutis Devamını Oku

 • gözyaşı aygıtı: Gözyaşı beziyle gözyaşını akıtan kanallardan oluşan aygıt, apparatus lakrimalis. Gözyaşı beziyle gözyaşını akıtan kanallardan oluşan aygıt, apparatus lakrimalis. Devamını Oku

 • gözyaşı bezi atardamarı: Arteria ophthalmica externa’dan çıkan ve gözyaşı bezini vaskularize eden atardamar, arterya lakrimalis. A. ophthalmica externa’dan çıkan ve gözyaşı bezini vaskularize eden atardamar, arterya lakrimalis. Devamını Oku

 • lakrimal prop: Duktus naso lakrimalis kanalını açmak amacıyla kulanılan prop. Devamını Oku

 • ses telleri demetleri: Larenks kıkırdaklarından olan kartilago aritenoideanın plika vokalislerinin epiteli altındaki ses teli demetleri. Devamını Oku

 • gözyaşı kemiği kabarcığı: Gözyaşı kemiğinin orbita içindeki kısmının, yalnızca geviş getirenlerde yapmış olduğu, içi boş, balon biçiminde, çok ince duvarlı kemiksel kabarcık, bulla lakrimalis. Gözyaşı kemiğinin göz çukuru içindeki kısmının, yalnızca geviş getirenlerde Devamını Oku

 • gözyaşı bezi çukuru: Os frontale’nin processus zygomaticus’unun iç yüzünde bulunan ve gözyaşı bezinin yerleşmesine yarayan (bu çukurluk etçillerde ve domuzda ligamentum orbitale’nin altında bulunur) çukurluk, fossa glandula lakrimalis. Os frontale’nin proc. zygomaticus’unun iç Devamını Oku

 • gözyaşı bezi: Gözün üst kısmında konjunktivanın altında yer alan, yüksek prizmatik hücrelerden oluşan bileşik tubuloalveoler bez, glandula lakrimalis. Yapılan salgılar çok sayıdaki kanallarla üst göz kapağı altındaki konjunktiva aralığına açılır. Devamını Oku

 • plica: (çoğ.- cae) anat., zool Deri katmeri, kat kat olmuş deri Devamını Oku

 • apparatus lacrimalis: Gözyaşı aygıtı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar