pluck sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte pluck kelimesinin manası:

 1. Yiğitlik, cesaret, yüreklilik
 2. Koparma, yolma
 3. Çekme
 4. Sakatat.
 5. Koparmak (çiçek, meyva), yolmak
 6. Çekmek, asılmak, zorlamak
 7. Tüylerini yolmak
 8. (argo) yağma etmek, soyup soğana çevirmek
 9. Parmakla veya mızrapla çalmak (telli saz)
 10. Aldatıp soymak
 11. (ing), (argo) imtihanda çevirmek veya reddetmek
 12. Koparmak, toplamak, yolmak, ayıklamak (yün), çekmek, sürüklemek, soymak, yağmalamak, talan etmek, sınıfta bırakmak

pluck ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • pluck 1: Yolmak. (telli çalgıyı) parmaklarla çalmak. (çiçek, meyveb.´ni) koparmak. Devamını Oku

 • plucked: Koparmak, toplamak, yolmak, ayıklamak (yün), çekmek, sürüklemek, soymak, yağmalamak, talan etmek, sınıfta bırakmak KoparılmışŸ Devamını Oku

 • pluck up courage: Cesaretini toplamak Devamını Oku

 • pluck smb. by the sleeve: Yaka paça sürüklemek Devamını Oku

 • pluck 2: Yürek, cesaret. Devamını Oku

 • pluck up by the root: Kökünden sökmek. Devamını Oku

 • rob: Soygun yapmak, soymak, çalmak, zorla almak, hırsızlık yapmak, soyup soğana çevirmek, yoksun bırakmak Soymak Devamını Oku

 • pull: Çekmek Koparmak Sürüklemek Devamını Oku

 • plunder: Yağma etmek, talan etmek, soymak, zorla almak Yağma, talan, yağmacılık, çapulculuk Devamını Oku

 • pick: Toplamak, koparmak, yolmak, ayıklamak, didiklemek, karıştırmak (burun), kemirmek, seçip almak, seçmek, küçük küçük yemek, gagası ile toplamak, delmek, kazmak, çapalamak, sivri bir şeyle açmak (kilit vb.), yankesicilik yapmak, çekiştirmek Kazma Devamını Oku

 • plundering: [plunder] yağmalamak, talan etmek, soymak, çalmak YağŸMalayarak Devamını Oku

 • skin: Deri, cilt: tulum: post: kabuk: geminin dış kaplaması Hilekar kişi Devamını Oku

 • pillage: Yağmalamak, talan etmek, ganimet olarak almak Yağma, çapulculuk, talan Devamını Oku

 • freeboot: YağŸmalamak, çalmak, soygun yapmak, talan etmek, soymak; haydut gibi davranmak Devamını Oku

 • sack: Güney Avrupa’ya mahsus beyaz şarap. Kovmak, işten atmak, soymak, sepetlemek, çuvala koymak, yağmalamak, yağma etmek Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar