podosit sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte podosit kelimesinin manası:

 1. (Yun. pous: ayak; kytos: boşluk) 1. Böbrekte, Bowman kapsülünün epitel hücresi. 2. Böcek kanında bulunan bir tip hemosit.
 2. Bowman kapsülünün iç yaprağında kılcallar üzerine yerleşen, ayak biçiminde sitoplazmik uzantılı ve sitoplazmalarında çok sayıda mikrotubulus bulunan hücre, ayak biçimli hücre. Podositlerin sitoplazmik uzantıları arasındaki açıklıklardan süzülen sıvı proksimal tubullere iletilir.

podosit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kapsül aralığı: Böbrekte Bowman kapsülünün iç ve dış yaprakları arasında, podositlerin açıklıklarından süzülen sıvının toplandığı boşluk. Devamını Oku

 • miyoepiteliyal hücreler: Seröz ve müköz özellikteki bez epitel hücrelerinin bazal yüzleriyle bazal zarları arasında, kassel epitel hücreleri adı da verilen ve sitoplazmalarında kontraktil filamanlar bulunan yıldız biçiminde sitoplazmik uzantılara sahip hücreler. Meme bezi gibi bazı özel bezlerin sekretorik bölümlerinin çevresini kuşatarak salgının dışarı verilmesini sağlarlar. Devamını Oku

 • glomerul boşluğu: Bowman kapsülünün dış ve iç yaprağı arasındaki boşluk. Süzülen sıvı bu boşluktan proksimal tübüle geçer. Devamını Oku

 • yumakçık: Böbreğin korteks bölgesinde bulunan ve kanın süzülmesinden birinci derecede sorumlu olan Bowman kapsülü ile çevrili kılcal damar yumağı. Glomerulus. Böbrekte afferent ve efferent arteryol arasında bulunan ve Bowman kapsülüyle çevrili Devamını Oku

 • mezengiyal hücreler: (Yun. mesos: orta; engchein: içeri almak) Böbrekte Bowman kapsülünde kılcal damarların arasında bulunan, süzülme sonrası bazal lâminada biriken artıkları fagosite eden, mononükleer fagosit sistemi içinde yer alan hücreler. Devamını Oku

 • Bowmanaralığı: Bowman kapsülünün iç ve dış yaprakları arasındaki boşluk Devamını Oku

 • üriner boşluk: Bowman kapsülünün viseral ve pariyetal tabakaları arasındaki boşluk. Devamını Oku

 • merkel hücresi: Genellikle avuç içi ve ayak tabanındaki kalınlaşmış deride bulunan, sitoplâzmasında küçük yoğun granuller içeren, duygu mekanoreseptörü olarak görev yaptığı düşünülen epitel hücresi tipi. Merkel dokunma cisimcikleri. Devamını Oku

 • sinaps: Kavşak Sinir hücrelerinin uzantılarının diğer sinir hücrelerinin akson, dendrit ya da gövdesi ile ya da epitel, kas ve bez hücreleri ile anatomik olarak temas yerleri. Kimyasalsinapslarda impuls nörotransmitterlerle, elektrik şinapslarında Devamını Oku

 • jukstaglomerular hücreler: Böbrekte, Bowman kapsülüne giren arteriyolün duvarında bulunan düz kas hücrelerinin farklılaşması ile oluşan, yassı çekirdekli, sitoplâzmaları PAS pozitif olan granüllerle dolu, renin salgılayarak kan basıncının ayarlanmasında etkili olan hücreler. Devamını Oku

 • glomerulokistik hastalık: Böbrekte, Bowman kapsülü içerisinde, çok küçük kistlerin bulunmasıyla belirgin, üremiye neden olabilen, yeni doğan hayvanların hastalığı. Devamını Oku

 • osteosit: (Yun. osteon: kemik; kytos: boşluk) Olgunlaşmış (lâmelli) kemik matriksinde bulunan, Havers kanalı etrafına genellikle halkasal sıralanmış, sitoplâzmik uzantılarıyla birbirlerine ya da Havers kanalı ya da Volkmann kanalına uzanarak beslenen, osteoblastların farklılaşmasıyla oluşan esas kemik hücreleri. Devamını Oku

 • bazal lamina: Epitel tabakasının altında bulunan ve bu hücreleri altındaki dokudan ayıran, ışık mikroskobunda bazal zarla (bazal membran) birlikte, elektron mikroskobunda bazal zardan ayrı olarak görülen, bazal zarla arasında ince bir tabaka hâlinde elektron yoğunluğu az olan lamina lucida (lamina rara) bulunan, kollagen, proteoglikan, lâmininler vb. içeren ince tabaka. Schwann hücresi, düz kas, kalp kası hücrelerinin etrafındaki Devamını Oku

 • çiftucay: Aralarında küçük bir uzaklık bulunan, (karşıt imli eşit iki elektrik yükünden oluşan yapı. Aralarında küçük bir uzaklık bulunan, (karşıt imli eşit iki elektrik yükünden oluşan yapı. Devamını Oku

 • goblet hücresi: Genellikle sindirim ve solunum sistemlerini astarlayan tek tabakalı örtü epitel hücrelerinin aralarında bulunan, mukus salgılayarak çevredeki hücrelerin yüzeyinin korunması ve kayganlığını sağlayan, çekirdeği bazal bölgeye yakın bulunan, kadeh şeklindeki tek hücreli bir bez. Kadeh hücresi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar