poetics sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte poetics kelimesinin manası:

 1. Şiir sanatı

poetics ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • impressionistic art: Empresyonist sanat, izlenimci sanat, sanatçının veya gözlemcinin bir sahneyi gözlemleyip yeniden yarattığŸı sanat tarzı (çoğŸunlukla on dokuzuncu yüzyıl Fransız sanatçılarıyla özdeşŸleşŸtirilir) Devamını Oku

 • ilkelciler: İlkelcilik yanlısı olan sanatçılar. (Resim, Heykel) Avrupa sanatının çağımıza değin geçirdiği gelişmelerden habersiz görünen, ilkel ulusların sağlam, saf, kaba, yalın biçimli sanatını benimseyip bu anlamda çalışan sanatçılar. Devamını Oku

 • emekçi kültürü: Geçmişin kültür ve sanat geleneklerini toptan yadsıyan, bunun yerine, küçümsenen bazı eski sanat biçimleriyle birlikte emekçi sınıfı için yeni bir kültür ve sanat yaratmak amacı güden akım. Sovyet sanatının, bu arada Sovyet sinemasının ilk yıllarını adamakıllı etkileyen bu akım 1917’de örgütlenmiş, 1932’de dağılmıştır. Devamını Oku

 • sanatçı: Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr. Sinema, tiyatro, müzik vb. sanat eserlerini oynayan, yorumlayan, uygulayan kimse Örnek: Türk tiyatrosunun en önde gelen kadın Devamını Oku

 • artistry: Sanatkârlık, sanat kabiliyeti , sanat eserleri Güzel sanatlarla meşgul olma. Devamını Oku

 • el sanatı: İnce el uzluğu isteyen ve ancak bu konuda yetişmiş yetenekli kişilerin uğraşısı olan sanat türü. bk. sanat. krş. halk sanatı. Devamını Oku

 • fine artist: Güzel sanatlarla uğŸraşŸan sanatçı, faydadan ziyade güzellik için sanatsal çalışŸmalar yaratan sanatçı; iyi sanatçı Devamını Oku

 • fine artist: Güzel sanatlarla uğŸraşŸan sanatçı, faydadan ziyade güzellik için sanatsal çalışŸmalar yaratan sanatçı; iyi sanatçı Devamını Oku

 • naif: Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plastik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı. Saf, deneyimsiz. Devamını Oku

 • uyanış çağı üslubu: (Resim, Heykel, Mimarlık) Avrupa’da 15. y.y.da Eski Yunan ve Roma sanatının klasik öğelerini ortaçağ sanatı öğelerinin yerine alan ve onlara sanatçı kişiliğini de önemli bir değer olarak katan ülkücü, klasik sanat anlayışı ve üslûbu. a. bk. Ön Uyanış Çağı, Olgun Uyanış Çağı, Geç Uyanış Çağı. Devamını Oku

 • retorik: Güzel söz söyleme, hitabet sanatı. Söz sanatlarını inceleyen bilim dalı, belagat. Devamını Oku

 • lale devri 17111730: ııı. sultan ahmet zamanında ibrahim paşanın sadrazamlığı sırasında avrupa’daki barok üslup etkisinin görüldüğü ve tezyinatta eğlence hayatında lalenin aldığı önemle bu isim bu devre verilmiştir. lale devri ile türk klasik sanatı avrupa’nın barok etkili sanatı altında sönmüş ve osmanlı sanatı böylece kendi organik gelişiminden ayrılarak bir daha etkisinden kurtulamayacağı avrupa sanat üslubu çemberine girmiştir. Devamını Oku

 • sinema sanatçısı: Yapımında emeği geçen sanatçı. Sinema yapımında emeği geçen sanatçı. Devamını Oku

 • homiletics: Hatiplik sanatı, vaaz verme sanatı, hitabet sanatı Devamını Oku

 • artist: Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse, sanatçı, sanatkâr. Eğlence yerlerinde gösteri yapan kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar