polar kovalent bağ sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte polar kovalent bağ kelimesinin manası:

 1. Bir bağdaki bir çift elektronun bağı oluşturan iki atom tarafından ortak kullanıldığı ancak bu bağ elektronlarının atomlardan birisine daha yakın bulunduğu bağ.
 2. Bir kovalent bağdaki ortak kullanılan elektronun elektronegativitesi fazla olan atoma daha yakın bulunduğu bağ.

polar kovalent bağ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • polar olmayan kovalent bağ: Bir kovalent bağdaki ortak kullanılan elektronun iki atom tarafından da eşit olarak çekildiği bağ. Devamını Oku

 • koordine kovalent bağ: Atomlardan birinin kendi elektronlarını değil de, diğer atomun iki elektronunu ortaklaşa kullandığı kovalent bağ. Devamını Oku

 • kovalent bağ: Elektronların iki atom tarafından ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan ve koparılması için 50-110 kcal/mol enerji gereken kuvvetli kimyasal bağ. Devamını Oku

 • kovalent bağlar: Bir ya da daha fazla elektron çiftlerinin paylaşılmasıyla moleküldeki elektronları bir arada tutan, koparılmaları için 50-200 kcal/mol gereken kuvvetli kimyasal bağlar. Bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla moleküldeki elektronları bir Devamını Oku

 • iyonik bağ: Bir atomdan ötekine elektron göçmesi sonunda oluşan zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvveti. Bir veya daha fazla elektronun bir atomdan diğerine tamamıyla aktarıldığı kimyasal bağlanma çeşidi. Devamını Oku

 • polar bağ: Bir kimyasal maddede kutup olan birimlerle meydana getirilen bağ. Devamını Oku

 • polar covalent bond: Polar kovalent bağ Devamını Oku

 • elektronegatif: Elektrolizde artı kutupta toplanma niteliği olan (cisimler). Birbirinden farklı iki atom arasında kovalent bağ teşekkül ettiği zaman, pozitif yüklü çekirdeğe sahip atomun dış elektronlara bağlı bulunan diğer atomdan daha büyük Devamını Oku

 • ortak elektronlar: Bk. ortak eksicikler İki atom tarafından ortaklaşa kullanılan elektronlar. Devamını Oku

 • bağlantı: İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak. İki şey arasında ilişki sağlayan bağ Örnek: Bütün ulaştırma bağlantıları tahrip edilmiştir. F. R. Atay Yüklenme, üstlenme, angajman. Devamını Oku

 • değerlik bağ yöntemi: Kovalent bağları atomik ya da melez atomik yörüngemsilerin örtüşmesiyle açıklama yöntemi. Elektronun bulunma olasılığı (ya da elektron yük yoğunluğu) örtüşme bölgesinde yoğunlaşmıştır. Devamını Oku

 • ortaklık öküzden, başlı başına buzağı yeğdir: Kişinin malı çok ama bunlar ortak malıysa yalnız kendisine ait azıcık malı bulunması daha iyidir. Devamını Oku

 • talyum: Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39, yoğunluğu 11,85, 303 °C’de eriyen, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element (simgesi Tl). Simgesi Tl, atom numarası 8, Devamını Oku

 • kovalent modifikasyon: Enzim molekülünün yapısındaki belirli serin, treonin veya tirozin amino asitlerinin hidroksil gruplarına bir fosfat grubunun eklenmesi veya bu yapılardan bir fosfat grubunun çıkarılması ve böylece enzim etkinliğinin düzenlenmesi. Devamını Oku

 • bağımsız sıralı birleşik cümle: Birden fazla bağımsız cümleden oluşan, yalnız başlarına kullanıldıklarında da birer anlam taşıyan; özne, tümleç ve yüklemleri ortak olmayan; ancak, anlamca birbirlerini bütünleyen ve virgül, noktalı virgül veya bağlaçlarla birbirine bağlanan cümleler: Gençlik uçan ümidi bir hakikat hâlinde yakalayan avcıdır ve hayatta her dakikamız uçan bir ümittir ve hayatın bütün sırrı bunların kanadındadır. (Y.K. Karaosmanoğlu, Erenlerin Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar