polar olmayan sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte polar olmayan kelimesinin manası:

 1. Üzerinde pozitif veya negatif yük taşımayan, dolayısıyla suda çözünmeyen moleküller veya gruplar.

polar olmayan ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • polar: Kutup. Kutuplanma gösteren veya kutuplu. Devamını Oku

 • polar olmayan kovalent bağ: Bir kovalent bağdaki ortak kullanılan elektronun iki atom tarafından da eşit olarak çekildiği bağ. Devamını Oku

 • dipol: Bk. çiftucay İki kutuplu. Hem Devamını Oku

 • iyonlaşma: Moleküllerin parçalanmasıyla, atomlara, moleküllere, molekül gruplarına elektron katılması veya çıkarılmasıyla iyonların oluşması. Bk. üşerleşim Devamını Oku

 • hidrofob: (Yun. hydor: su; phobos: korku) Bir bileşiğin, suyla yeterince reaksiyona girmeyen, suda az çözünen ya da hiç çözünmeyen grubu. Aralarından suyu çıkarıp topluluklar oluştururlar. Polar olmayan grup, kutupsuz grup. Su Devamını Oku

 • iyon: Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün. Bk. üşer Devamını Oku

 • çekim kromatografisi: Molekül ayırma tekniği. Özel proteinleri, belli kimyasal gruplara olan çekimleri sebebi ile, bu grupları kapsayan kolonlardan geçirerek saflaştırma tekniği. Bu teknikte sefaroz gibi moleküller çözünmeyen bir matrikse bağlanırlar, bu bağlantılara çekim gösteren moleküller tutunurlar ve böylece proteinler saf olarak elde edilirler. Affinité kromatografisi. Devamını Oku

 • koordinasyon bileşiği: Bir metal iyonunun (çoğu kez geçiş metali) metal olmayan iyon veya ligant olarak adlandırılan molekül veya kompleksleştirici ile bir araya gelerek oluşturduğu bileşik. Ligant pozitif veya negatif yüklü olabilir. (Cl- gibi iyonlar veya NH2NH3+) veya su, amonyak gibi moleküller olabilir. Devamını Oku

 • elektroforez: Moleküllerin, nişasta, agaroz, akrilamid gibi jel yapılı maddeler bulunan ortamda elektriksel alanın etkisiyle göç hızlarının farklılığından yararlanılarak ayrılmaları. (Yun. elektron: elektron; pherein: taşımak) Moleküllerin elektrik yüklerine göre ayrılması tekniği. Devamını Oku

 • granüler hücre Schwannomu: Özellikle yaşlı at ve köpeklerde sıklıkla dilin tabanında ve akciğerlerde görülen, PAS pozitif granüller içeren, kas belirleyicileri için negatif, S-100 veya NSE için pozitif immünoreaksiyon veren hücrelerden oluşan, Schwan hücrelerinden veya onların öncülerinden köken aldığı sanılan, alan, çoğunlukla iyicil bir tümör, granüler hücre miyoblastomu, granüler hücre tümörü, miyoblastom. Devamını Oku

 • saponin: Birçok bitkide bulunan ve suda köpüklü bir çözelti veren çeşitli steroit gliseritler. Suyla çalkalandığında dayanıklı köpük oluşturarak yüzey gerilimini artırıcı etkilerinden dolayı suda çözünmeyen maddeleri emülsiyon veya süspansiyon h Devamını Oku

 • iyonik olmayan dimerik kontrast madde: Kimyasal molekuldeki dimerik bileşiğin her iki karboksil grupları, iyonize olmayan gruplarla yer değiştirilmesiyle elde edilen osmalalitesi çok düşürülmüş kontrast madde. Devamını Oku

 • iyonik olmayan dimerik kontrast madde: Kimyasal molekuldeki dimerik bileşiğin her iki karboksil grupları, iyonize olmayan gruplarla yer değiştirilmesiyle elde edilen osmalalitesi çok düşürülmüş kontrast madde. Devamını Oku

 • makromolekül: İçinde genellikle pek çok kere tekrarlanan atom gruplarından meydana gelmiş bir veya birçok yapısal motif bulunan molekül. Bk. iriözdecik Devamını Oku

 • adsorpsiyon: Bk. yüzerme Yüzerme Moleküllerin katı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar